Tisková zpráva

15. srpna 2022 Praha, CZ

Strategická spolupráce společností ExCEEd Orphan a Rafa Laboratories přinese nové možnosti léčby

Partnerství zajištěné prostřednictvím společnosti EY Law ČR a EY Croatia umožní jednodušší přístup k lékům pro pacienty i v ČR.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Právní služby

Praha/Jeruzalém, 12. srpna 2022Česká farmaceutická společnost ExCEEd Orphan oznámila začátkem srpna strategickou spolupráci s izraelskou společností Rafa Laboratories. Vstup izraelského investora umožní další rozvoj aktivit v oblasti distribuce léčivých přípravků na vzácná onemocnění v regionu střední a východní Evropy a Izraele. Uzavřené partnerství zajištěné prostřednictvím poradenské společnosti EY v Česku a Chorvatsku umožní jednodušší přístup k těmto lékům pro pacienty i v České republice.

Trh s léčivy na vzácná onemocnění celosvětově v porovnání s trhem s léčivy na běžná onemocnění roste dvakrát rychleji. V letech 2021–2026 se očekává až 12% nárůst. Podle dat Evaluate Orphan Drug Report 2022 dosáhne do roku 2026 celosvětový prodej léků na vzácná onemocnění 273 miliard USD a bude představovat dvacet procent veškerého prodeje léků na předpis. Poptávka po léčbě vzácných onemocnění ve střední a východní Evropě neustále roste a množství léků, které je zde dostupné, je mnohem nižší než v ostatních rozvinutých zemích Evropy. Strategická spolupráce s českou společností ExCEEd Orphan umožní Rafa Laboratories rozšířit své aktivity na mezinárodním poli a stát se vedoucím hráčem v oblasti rozvoje dostupnosti léčby pacientům se vzácnými onemocněními.

O silné důvěře v ExCEEd svědčí dohody, které česká společnost zaměřující se na distribuci léků pro inovativní léčbu vzácných onemocnění podepsala během posledních 15 měsíců s předními světovými farmaceutickými společnostmi, mezi něž patří Amryt, Mirum a SERB. Tyto dohody o spolupráci položily pevný základ pro budoucí aliance v této oblasti.

Jiří Heřmánek, CEO a spoluzakladatel společnosti ExCEEd Orphan, uvedl: „Na počátku celého projektu jsme měli představu o spojení se silným strategickým partnerem, který by pomohl naší mladé společnosti k dalšímu růstu v regionu střední a východní Evropy. Komplexnost akvizičního procesu pro nás však byla překvapením a velmi jsme ocenili profesionální služby finančních poradců EY Chorvatsko a advokátů EY Law Česká republika, díky nimž se celý proces podařilo realizovat v námi požadovaném časovém horizontu. 

EY Law Česká republika a EY Croatia poskytly komplexní transakční poradenství zakladatelům společnosti ExCEEd Orphan v souvislosti se vstupem strategického partnera Rafa Laboratories a pomohly tak k velmi významné investici ve farmaceutickém průmyslu.

Ondřej Havránek, advokát a vedoucí partner EY Law Česká republika, uvedl: „Tato investice dokládá, že Česká republika má velmi silné hráče působící ve farmaceutickém průmyslu a společně s kolegy si velmi vážíme, že jsme mohli být součástí procesu uzavření tohoto významného partnerství. Společnosti ExCEEd to otevře dveře k dalším lékům pro pacienty s vzácnými nemocemi a mohou tak pomoci mnoha lidem v nouzi.

______________________________________________________________________________________

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz_cs.