Tisková zpráva

30. srpna 2022 Praha, CZ

Společnost EY získala certifikaci TISAX

EY splňuje veškeré požadavky automobilového průmyslu na informační bezpečnost a zároveň může třetím stranám pomoci k získání certifikace.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Budoucnost mobility Consulting

Praha, 30. srpna 2022Společnost EY získala v srpnu 2022 certifikaci TISAX, jež je vyžadována v automobilovém průmyslu. Jejím cílem je ochrana prototypů a veškerých informací o produktech, které automobilky sdělují svým dodavatelům. Společnost tedy nyní splňuje veškeré požadavky automobilového průmyslu na informační bezpečnost, a může tak nadále poskytovat kvalitní služby odpovídající povinnému standardu bezpečnosti. Zároveň může EY třetím stranám pomoci k získání vlastní certifikace.

Certifikace TISAX® je společný postup hodnocení a výměny informací pro automobilový průmysl. Norma se týká bezpečného zpracování informací od obchodních partnerů, ochrany prototypů a ochrany dat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) pro případné obchody mezi výrobci automobilů a jejich poskytovateli služeb či dodavateli. TISAX je založen na dotazníku (ISA – Information Security Assessment), který vyvinula pracovní skupina VDA "Bezpečnost informací". Dotazník vychází z klíčových aspektů mezinárodní normy ISO/IEC 27001 a byl rozšířen o novější verzi.

„K získání certifikace vedla náročná cesta, která prověřila důkladně nás i naše procesy. TISAX je velká výhoda při práci s klienty v automobilovém průmyslu. Jedná se o potvrzení naší důvěryhodnosti. Můžeme také pomoci třetím stranám v získání stejné certifikace,” uvedl Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie.

Známka TISAX umožňuje společnosti EY vyhnout se duplicitním a vícenásobným posuzováním bezpečnosti informací ze strany různých zákazníků. Mezi účastníky systému TISAX® jí bude hodnocení bezpečnosti uznáno, tento vztah již nyní funguje se společností Volkswagen AG. Jedná se také o velkou konkurenční výhodu proti společnostem, které TISAX nemají. Kromě vyšší důvěry certifikace TISAX umožňuje společnostem uspořit čas a náklady díky zamezení duplicitního posuzování podle požadavků zákazníka. Pro EY je důležitá hlavně z důvodu spolupráce se zákazníky z automotive sektoru. 

TISAX_mit-Verlauf-orange

______________________________________________________________________________________

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz_cs.