Tisková zpráva

15. června 2023

EY Future Consumer Index: Spotřebitelé už neslyší na značky. Udržitelnost výrobků mění za cenovou dostupnost

Spotřebitelé na celém světě šetří. Nejvíce se obávají, že jejich výdaje budou i nadále růst, a to zejména kvůli extrémně vysoké inflaci.

Související témata Consulting

Londýn/Praha, 15. června 2023 Spotřebitelé na celém světě šetří. I když své životní náklady v uplynulých měsících už výrazně omezili, 94 % z nich se obává, že jejich výdaje budou i nadále růst, a to zejména kvůli extrémně vysoké inflaci. Vzrostly mezi nimi také obavy o vlastní zdraví, naopak poklesla jejich důvěra v maloobchodníky. Pro 35 % spotřebitelů na celém světě je momentálně největším problémem cenová dostupnost zboží. To vyplývá z globálního průzkumu EY Future Consumer Index (FCI) společnosti EY.

Aby se vyrovnali s nejistotou, lidé dramaticky mění svůj životní styl, a to jak v rozvinutých, tak v rozvíjejících se ekonomikách. Z pěti spotřebitelských segmentů, jejichž prioritizaci průzkum poměřuje („planeta / zážitek / společnost / zdraví / cenová dostupnost na prvním místě“), zaznamenal největší pokles segment „planeta na prvním místě“, a to o devět procentních bodů (z 25 % na 16 %). To potvrzuje, že spotřebitelé začali upřednostňovat cenovou dostupnost zboží zejména na úkor jeho udržitelnosti.

České firmy nevěří udržitelným cílům

Toto zjištění jde ruku v ruce se studií EY o udržitelné hodnotě, které se na počátku letošního roku zúčastnila více než padesátka nejvýznamnějších firem v České republice. Ty podle průzkumu snížily své emise skleníkových plynů oproti výchozímu stavu jen o 19 %, tedy výrazně méně než globální společnosti, které dosáhly snížení o zhruba polovinu větší (28 %). Obdobně nižší cíle mají i v dalším snižování emisí.

„Zábrany českých firem v agendě změny klimatu mohou být způsobeny jejich pesimismem ohledně cílů v oblasti změny klimatu,“ komentovala výsledky Alice Machová, partnerka EY pro udržitelný rozvoj a CFO agendu.

Do udržitelnosti se tedy aktuálně nechce příliš investovat ani českým firmám, ani spotřebitelům. Ti naopak zvýšili svůj zájem o zboží a služby z kategorie „zdraví na prvním místě“, a to ze 17 % v říjnu 2022 na 24 %. Zdraví je tak za cenovou dostupností druhým největším segmentem, což naznačuje, že u spotřebitelů momentálně převažují individuální potřeby nad kolektivním úsilím. Soustředí se zejména na vlastní finance, zdraví a well-being.

Ceny se zvyšují, balení zmenšují a spotřebitelé si všímají

Globální ekonomická nejistota přetrvává – 92 % respondentů se obává o ekonomiku své země a 39 % z nich očekává, že se situace v příštích šesti měsících ještě zhorší. Šetří proto v celé řadě oblastí – více než třetina (36 %) z nich plánuje utrácet méně za oblečení, 44 % očekává, že bude méně využívat rozvozy jídel, a téměř polovina (49 %) plánuje utrácet pouze za nezbytné produkty.

Více než tři čtvrtiny respondentů (79 %) pak mají pocit, že ceny potravin se v posledních třech až čtyřech měsících zvýšily, a 74 % z nich si všimlo, že některé značky zmenšily velikosti svých balení, aniž by se to nějak odrazilo na ceně výrobku.

Lidé už neslyší na značky, hodnota zboží se v jejich očích snižuje

Většina respondentů už nevidí konkrétní značku jako ukazatel svého sociálního statusu, naopak – 62 % necítí potřebu držet krok s nejnovějšími trendy a polovina by nyní více zvažovala, zda nakoupit oblečení, obuv nebo doplňky své jinak oblíbené značky. Velká část (67 %) spotřebitelů by aktuálně dala přednost spíše opravě výrobku než jeho výměně, což popírá dříve populární trend mít vždy ten nejnovější model. Celých 55 % spotřebitelů na celém světě pak tvrdí, že pro ně značky už nejsou důležité.

V důsledku stupňujícího se zdražování spotřebitelé vidí, že se hodnota, kterou jim značky dříve poskytovaly, neustále snižuje. A reagují tím, že se od nich odvracejí, zkracují své nákupní seznamy a ruší dlouhodobé předplatné. Důvěra v maloobchodníky a výrobce spotřebního zboží tak všeobecně klesá (-7 % zaznamenaly od února 2021 např. supermarkety).

Technologie jsou neodmyslitelnou součástí spotřebitelského života

EY Future Consumer Index mimo jiné ukazuje, že se téměř polovina (46 %) spotřebitelů při svých každodenních aktivitách spoléhá na technologie, což ovlivňuje i jejich nákupní rozhodování – téměř polovina spotřebitelů (46 %) například v posledních třech měsících využila služeb on-line doručování potravin, což představuje oproti červnu 2022 12% nárůst.

Velké nárůsty oproti červnu 2022 zaznamenala také technologická řešení mimo e-commerce – např. komunikace s rodinou a přáteli přes videoplatformy (53 %, tj. 14% nárůst) či poslech audio streamů (62 %, tj. 17% nárůst). Dvojnásobek respondentů nyní využívá rovněž víceuživatelské platformy a 66 % uvedlo, že jsou ochotni sdílet své osobní údaje výměnou za levnější alternativy poskytovaných služeb.

Stejně jako zbytek světa tráví i Češi čím dál víc času on-line. „Výsledky naší víceleté studie Connected Citizens ukazují, že více než polovina (52 %) Čechů je momentálně on-line takřka neustále, další téměř polovina (43 %) pak několikrát denně. Nejčastěji na internetu nakupují, čerpají aktuální informace nebo udržují kontakt s přáteli a rodinou. Naprostá většina z nich také tráví čas na sociálních sítích,“ uvedla Romana Smetánková, vedoucí partnerka EY pro oblast veřejného sektoru.

 

O indexu | EY Future Consumer Index

EY Future Consumer Index sleduje měnící se spotřebitelské nálady a chování napříč časovými horizonty a globálními trhy a identifikuje nové spotřebitelské segmenty, které se objevují. Index poskytuje pravidelné dlouhodobé ukazatele a jedinečný pohled na to, které změny jsou dočasnou reakcí na aktuální narušení a které ukazují na zásadnější posuny. Ve 12. vydání EY Future Consumer Indexu bylo dotazováno 21 000 respondentů v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Argentině, Chile, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Dánsku, Finsku, Švédsku, Norsku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, Číně, Indii, Indonésii, Thajsku, Saúdské Arábii, Jižní Africe, Vietnamu, Nigérii a Nizozemsku. Nejnovější vydání EY Future Consumer Index naleznete zde.


O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cs_cz.