Tisková zpráva

13. září 2023

EY vyhlašuje 18. ročník soutěže EY Podnikatel roku Olomouckého kraje

Společnost EY pod záštitou hejtmana Josefa Suchánka vyhlašuje ve spolupráci s Olomouckým krajem nový ročník soutěže EY Podnikatel roku.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Olomouc, 13. září 2023 – Společnost EY pod záštitou hejtmana Josefa Suchánka vyhlašuje ve spolupráci s Olomouckým krajem nový ročník soutěže EY Podnikatel roku. Kraj, který se vyznačuje dlouhodobě vysokou účastí rodinných firem, jak dokládá i vítězství loňského vítěze Geralda Rausnitze, bude hledat svého vítěze již po osmnácté. Uzávěrka přihlášek pro letošní ročník je 20. října 2023. Držitel titulu EY Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje bude vyhlášen v únoru 2024.

Loňskými vítězem v Olomouckém kraji byl vyhlášen Gerald Rausnitz, majitel společnosti Meopta Group, lídr v oblasti optiky s globálním dosahem. Působí v technologických centrech nejen v České republice, ale i v USA. Nezávislá porota ocenila zejména široké spektrum využití produktů společnosti, od přesných zdravotních a vědeckých přístrojů až k digitální filmové projekci, průzkumu vesmíru, spotřební sportovní optice a vojenským zbraňovým systémům.

„Meopta letos oslavila 90. výročí a získané ocenění EY Podnikatel roku Olomouckého kraje vnímám jako uznání za naše úsilí a dlouhodobou práci,“ řekl Gerald Rausnitz, majitel Meopta Group.

„Těší mě, když vidím, kolik schopných podnikatelů, kteří mnohdy navazují na rodinnou či místní tradici, se do nejužšího výběru celorepublikového finále soutěže dostává z regionů napříč celým Českem. Dokáží často hrdě reprezentovat tradiční obory, oživit je v moderním pojetí a stavět na nich úspěšný byznys,“ uvádí Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.   

Soutěž EY Podnikatel roku má v Olomouckém kraji velkou tradici. Regionální vítěz je zde vyhlašován bez přerušení osmnáct let. Olomoucký kraj je bohatý na různorodá průmyslová odvětví, která jsou ve firmách vítězů zastoupena.

„Soutěž EY Podnikatel roku Olomouckého kraje ukazuje, že v našem kraji máme šikovné podnikatele, kteří se umí pružně přizpůsobit trhu, být v dobré kondici a vytvářet nová pracovní místa. Velmi mě těší zvyšující se počet firem, které se zaměřují na inovativní řešení a posilují tak své know-how. Věřím, že o titul podnikatele roku Olomouckého kraje bude letos opět usilovat co nevíce zájemců, kteří budou důstojně reprezentovat náš kraj v celorepublikovém, ale i mezinárodním měřítku,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 20. října 2023.

Zleva: Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Alena Moore, generální ředitelka Meopta Group, Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice

Alena Moore, generální ředitelka Meopta Group

 

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte naše webové stránky https://www.ey.com/cs_cz.