Tisková zpráva

18. září 2023

Nový ročník soutěže EY Podnikatel roku byl vyhlášen také v Moravskoslezském kraji

Společnost EY pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a s podporou MIC vyhlašuje již devatenáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Ostrava, 18. září 2023 – Společnost EY pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a s podporou Moravskoslezského inovačního centra vyhlašuje již devatenáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje. Se třemi celostátními vítězi se tento kraj řadí mezi nejúspěšnější kraje v historii českého klání největší celosvětové podnikatelské soutěže.  Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je 20. října 2023. Držitel titulu EY Podnikatel roku 2023 Moravskoslezského kraje bude vyhlášen v únoru 2024.

Moravskoslezský kraj bývá často spojován s těžkým průmyslem a hutnictvím, dnes je však oblastí, kde působí řada podnikatelů v moderních oborech, jako jsou informační technologie či automobilový průmysl, což dokládají také investice do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje v posledních letech.

„Náš kraj se stává důležitým technologickým hráčem, podporujeme inovace. Procházíme transformací, připraveny máme strategické projekty, díky kterým se promění náš region. Typickým novým symbolem našeho regionu by mohl být třeba vodík. Proto pracujeme na tom, aby u nás vzniklo první české ‘Hydrogen Valley’, kde energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie. Plány by ale nebyly k ničemu, bez schopných a kreativních lidí se zajímavými a neotřelými vizemi. Proto kraj podporuje podnikatele a soutěž EY Podnikatel roku je výbornou příležitostí pro firmy – bez ohledu na jejich velikost a zaměření – prezentovat výsledky své práce,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

„Těší mě, když vidím, kolik schopných podnikatelů, kteří mnohdy navazují na rodinnou či místní tradici, se do nejužšího výběru celorepublikového finále soutěže dostává z regionů napříč celým Českem. Dokáží často hrdě reprezentovat tradiční obory, oživit je v moderním pojetí a stavět na nich úspěšný byznys,“ uvádí Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.   

Soutěž EY Podnikatel roku je podporována také Moravskoslezským inovačním centrem, jehož cílem je podporovat podnikání a inovace tohoto regionu. Již několik let pomáhá lokálním firmám uspět na světovém trhu.

„Inovativní firmy s rychlým tempem růstu, společenským přínosem a nadregionální ambicí hrají v rozvoji našeho kraje klíčovou roli. Jejich potenciál měnit svět kolem nás je pro mnohé velkou motivací. MSIC je v tom proto aktivně podporuje. Těším se, jaké inspirativní podnikatelské příběhy letošní ročník této prestižní soutěže přinese,“ uvedl Pavel Csank, předseda představenstva Moravskoslezského inovačního centra, které je partnerem krajského kola soutěže v Moravskoslezském kraji.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 20. října 2023.

 

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte naše webové stránky https://www.ey.com/cs_cz.