Tisková zpráva

6. září 2023

Soutěž EY Podnikatel roku 2023 hlavního města Prahy a Středočeského kraje spustila nominační fázi

Celkem osm podnikatelů z těchto dvou regionů se v minulosti stalo i celorepublikovými vítězi.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Praha, 6. září 2023 – Společnost EY pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a ve spolupráci s inovační agenturou SIC vyhlásila devatenáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Celkem osm podnikatelů z těchto dvou regionů se v minulosti stalo i celorepublikovými vítězi, naposledy jím byl loni za Prahu Jakub Havrlant z investiční skupiny Rockaway Capital, který Českou republiku reprezentoval i na světovém finále soutěže, ve Středočeském kraji uspěl v minulém ročníku Pavel Louda. Uzávěrka přihlášek je 20. října 2023.

„Není překvapením, že regiony Praha a Středočeský kraj mají každoročně nejširší zastoupení v soutěži, a tím pádem drží i primát mezi celorepublikovými vítězi. Koncentrace výrazných podnikatelských osobností je zde pochopitelně velká, avšak uspět zde bývá o to těžší, právě kvůli úměrně větší konkurenci. To je však z hlediska soutěže, kde hledáme jen ty nejlepší z nejlepších, jen dobře,“ řekla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

„Neděláme byznys proto, abychom sbírali slávu, přesto si letošní ceny EY Podnikatel roku nesmírně vážím – už dlouhá léta jde o velmi prestižní mezinárodní ocenění a já jsem vděčný, že jsem se mohl účastnit i světového finále. Je to uznání za práci, které věnuji já i celý tým Rockaway za poslední léta obrovské množství energie a která už dalece přesahuje české hranice,“ říká Jakub Havrlant ze společnosti Rockaway Capital.

“Účast v Podnikateli roku je velmi cenná zkušenost, kterou bych přál zažít každému. Vítězství beru jako ocenění celého našeho týmu, že práci, kterou děláme, děláme poctivě a neustále se nám daří posouvat kupředu nejen oblast mobility a všeho, co s tím souvisí, ale i tradičního sklářství a v neposlední řadě i vzdělávání a podporu nových talentů. V průběhu soutěže jsem potkal mnoho inspirativních lidí z různých oborů a načerpal novou energii do dalšího podnikání,” hodnotí svou účast v soutěži Pavel Louda, zakladatel a majitel LOUDA holding.

„Jedním z programových cílů současného vedení hlavního města je podpora podnikání, zajištění stabilního podnikatelského prostředí a poskytování co největšího prostoru inovacím. To se ale neobejde bez lidské nápaditosti a podnikatelských schopností. Věřím, že i vítězové letošního ročníku budou nositeli těchto vlastností,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy.

Středočeský kraj a zejména Středočeské inovační centrum si uvědomuje důležitost podnikání a inovací. SIC za dobu své existence pomohlo více než stovce společností uspět nejen na domácím, ale i globálním trhu. 

„Podnikání je cesta, jak aktivně měnit svět kolem nás k lepšímu. My v SIC si vážíme každého podnikatele, který se i v této nelehké době snaží se svými produkty uspět na trhu, a snažíme se ho na jeho cestě podpořit. Proto jsme rádi, že můžeme být dlouhodobým partnerem soutěže EY Podnikatel roku, která úspěchy a příběhy podnikatelů oceňuje a inspiruje tím další kolem nás. A přispívá tak k pozitivnímu obrazu podnikání ve společnosti,“ uvedl Pavel Jovanovič, ředitel Středočeského inovačního centra.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 20. října 2023.

Zleva: Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice, Pavel Louda, majitel společnosti LOUDA holding a.s. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 Středočeského kraje a Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

Jakub Havrlant, majitel zakladatel společnosti Rockaway Capital a držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 hl. města Prahy a EY Podnikatel roku 2022 České republiky

 

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte naše webové stránky https://www.ey.com/cs_cz.