Tisková zpráva

20. září 2023

EY Podnikatele roku budou ve Zlínském kraji hledat i letos

Společnost EY pod záštitou hejtmana vyhlašuje jedenáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Zlínského kraje.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Zlín, 20. září 2023 – Společnost EY pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše vyhlašuje jedenáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Zlínského kraje. Ten má i svého celorepublikového vítěze, jímž se v roce 2016 stal Petr Chmela, spolumajitel a zakladatel světoznámé Tescomy. Loni kraj reprezentoval Tomáš Dudák ze společnosti SPUR a.s. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 20. října 2023. Držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 Zlínského kraje bude vyhlášen v lednu 2024.

Vítězem Zlínského kraje se v loňském roce stal Tomáš Dudák ze společnosti SPUR a.s. Nezávislá porota se pro udělení titulu majiteli společnosti SPUR rozhodla mimo jiné právě proto, že při výrobě klade velký důraz na témata, jako jsou ochrana životního prostředí a odpovědné podnikání. Svým přístupem dokazuje, jak může fungovat udržitelnost v praxi a být tak inspirací i pro mnohé další podnikatele.

„Velmi si vážím tohoto ocenění, které určitě nevnímám jako uznání práce mé coby jednotlivce, ale práce celé skupiny lidí, kteří pomohli budovat naši firmu. Výhra v krajském kole soutěže je pro mě potvrzením, že to, co děláme, děláme dobře, a je pro nás motivací a inspirací do další práce. Děkuji také společnosti EY za organizování této prestižní soutěže, která prostřednictvím samotné akce i dalších setkání vytváří příznivé klima k navazování nových kontaktů a tím přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí nejen v České republice,“ uvedl Tomáš Dudák, majitel společnosti SPUR a.s. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 Zlínského kraje.

„Těší mě, když vidím, kolik schopných podnikatelů, kteří mnohdy navazují na rodinnou či místní tradici, se do nejužšího výběru celorepublikového finále soutěže dostává z regionů napříč celým Českem. Dokáží často hrdě reprezentovat tradiční obory, oživit je v moderním pojetí a stavět na nich úspěšný byznys,“ uvádí Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

„Jsem přesvědčen, že se i tentokrát potvrdí, že máme v našem kraji spoustu šikovných podnikatelů, kteří mohou být svým nasazením, kreativitou a nápady inspirací pro ostatní. Soutěž EY Podnikatel roku je ideální příležitostí, jak se můžeme s těmito úspěšnými podnikatelskými příběhy seznámit. Věřím proto, že letos dorazí co nejvíce přihlášek,“ vyzývá k zapojení do soutěže Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 20. října 2023.

Petra Přibylová, partnerka v auditovém oddělení společnosti EY, Tomáš Dudák, majitel společnosti SPUR a.s. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje

Tomáš Dudák, majitel společnosti SPUR a.s. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 Zlínského kraje

 

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte naše webové stránky https://www.ey.com/cs_cz.