Tisková zpráva

12. června 2024 , 10:00

Soutěž EY ESO: Hledáme specialisty na kyberbezpečnost a etický hacking

Do pátého ročníku soutěže EY ESO se mohou přihlásit specialisté na kybernetickou bezpečnost a etický hacking z Česka a Slovenska

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Kybernetická bezpečnost Consulting

Praha 12. června 2024 - Ředitelé i majitelé firem si uvědomují kybernetická rizika, ale potřebná opatření jsou často přijímána až po závažných incidentech. Třetina firem předpokládá, že je jen otázkou času, kdy jejich podnik zasáhne kybernetický bezpečnostní incident. Tomu lze přitom předejít investicemi do bezpečných IT systémů. Tři z pěti firem zažily v posledních 12 měsících závažné narušení svých systémů a dvě třetiny generálních ředitelů plánují v nadcházejících měsících významné investice do pokročilých technologií a systémů. 

Výsledky loňského průzkumu EY Global Information Security Survey ukazují, že ochrana podnikových dat, aplikací a informačních systémů je výzvou i pro české a slovenské společnosti. Nedostatečné zabezpečení může mít za následek finanční ztráty, únik důvěrných informací nebo selhání důležitých systémů. 

Zkušení IT specialisté mohou proti hrozbě kybernetických útoků a nezákonnému získávání citlivých dat pomoci tím, že se zúčastní pátého ročníku soutěže EY Cyber Security Trophy (EY ESO), a zvýší tak prestiž tématu informační a kybernetické bezpečnosti. Jedná se o unikátní soutěž, kterou pořádá společnost EY v Česku a na Slovensku. Cílem je ocenit firmy, odborníky a talenty působící v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a etického hackingu. Díky odborníkům na kybernetickou bezpečnost jsou firmy schopny předcházet závažným incidentům. Specialisté na etický hacking jim pomáhají najít slabá místa v jejich aplikacích a informačních systémech. 

Důvod, proč jsme se rozhodli hledat odborníky na informační bezpečnost na obou trzích, je jednoduchý. Každodenní realita i náš globální průzkum informační bezpečnosti potvrzuje, že hrozba kybernetických útoků, při kterých dochází k úniku velmi citlivých údajů, se každý rok zvyšuje. EY tak chce prostřednictvím soutěže EY Cyber Security Trophy poukázat na důležitost tohoto tématu a tím přispět k větší bezpečnosti ve virtuálním prostředí,“ uvedl Peter Borák, partner pro poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti společnosti EY na Slovensku a předseda poroty soutěže EY Cyber Security Trophy.  

Rostoucí počet závažných incidentů v IT systémech, který v posledním roce postihl 60 % firem, vede management firem k přehodnocení investic. Kromě technologií se stále více zaměřují na získávání špičkových odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Naše soutěž o nejlepší talenty i zkušené experty přispívá k jejich uznání a přilákání nových, tolik potřebných posil do tohoto oboru,“ dodává Jan Pich, EY Cybersecurity Senior Manager z oddělení Technology Consulting a člen poroty soutěže EY Cyber Security Trophy. 

Kdo se může přihlásit? 

Soutěž EY ESO je určena právnickým osobám, kterými mohou být komerční subjekty či subjekty veřejné správy, fyzickým osobám působícím v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a etického hackingu v Česku i na Slovensku. Zájemci mohou své přihlášky zasílat elektronicky na e-mailovou adresu eyeso@cz.ey.com nebo vyplnit nominační formulář na webových stránkách soutěže www.ey.com/cs_cz/eso. Přihlášky bude hodnotit odborná porota ve složení:

  • Peter Borák, předseda poroty a partner pro poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti společnosti EY na Slovensku 
  • Ivan Kotuliak, děkan FIIT STU 
  • Petr Jirásek, poradce pro kybernetickou bezpečnost a IT, CyberSecurity.cz 
  • Martin Orem, Binary House a vítěz prvního ročníku soutěže  
  • Jan Pich, senior manažer kybernetické bezpečnosti společnosti EY, Technology Consulting 

Porota bude účastníky soutěže hodnotit na základě vybraných kvalitativních kritérií a relevantních klíčových ukazatelů výkonnosti. Posoudí také působivost a jedinečnost příběhu každého účastníka. Vybraní nominovaní se poté setkají s porotou, aby jí představili své dosavadní úspěchy v oblasti kybernetické bezpečnosti a etického hackingu. Po vyhodnocení porota vybere vítěze jednotlivých kategorií a celkového vítěze pátého ročníku soutěže. 

Více kategorií a atraktivní ceny

Vítěz pátého ročníku hlavní kategorie EY Cyber Security Trophy se opět zúčastní prestižní celosvětové konference o kybernetické bezpečnosti v doprovodu experta EY. 

Mezi další kategorie patří EY ESO Cyber Influencer, která hledá lídry, propagátory a vizionáře v oblasti kybernetické bezpečnosti. Do této kategorie patří také ředitelé CISO, manažeři kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní administrátoři. Zohledňována bude také propracovanost celkové bezpečnostní strategie organizace, stejně jako její soulad s firemní kulturou a proaktivní přístup ke vzdělávání uživatelů. Vítěz získá cenu v hodnotě 2 tisíc eur. 

V kategorii EY ESO Ethical Hacker se bude hodnotit celkový přístup k etickému hackingu a budou se posuzovat počítačové a síťové dovednosti, stejně jako znalost operačních systémů a skriptovacích jazyků. Vítěz této kategorie získá rovněž finanční podporu ve výši 2 tisíce eur. 

Speciální cena EY ESO Future Promise je určena všem studentům, začínajícím profesionálům a firmám. Vítěz této kategorie talentů získá odměnu ve výši jednoho tisíce eur a může také absolvovat stáž ve společnosti EY. 

 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz.