Tisková zpráva

8. července 2024

Vedoucí partnerkou oddělení daňového a právního poradenství EY se stává Lucie Říhová 

S platností od 1. července 2024 se stává Lucie Říhová vedoucí partnerkou oddělení daňového a právního poradenství ve společnosti EY.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Praha 8. července 2024Role vedoucí partnerky oddělení daňového a právního poradenství EY Česká republika se od července ujímá Lucie Říhová, jež ve firmě působí od roku 2004. 

Lucie Říhová je zkušenou a uznávanou daňovou expertkou s více než 20 lety zkušeností. Kromě jiného se specializuje i na daňové poradenství pro start-upy a rodinné firmy, vede v EY sektor EY Private a angažuje se v soutěži EY Podnikatel roku. Je aktivní členkou Komory daňových poradců a pravidelně přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, kterou vystudovala.  

Lucie přebírá tým daňového a právního poradenství ve skvělé kondici a v blízké budoucnosti se kromě jiného zaměří na rozšíření portfolia daňových a právních služeb“ uvádí ke jmenování Lucie Říhové vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.  

Lucie Říhová, nová vedoucí partnerka oddělení daňového a právního poradenství EY Česká republika

 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz.