Nahradí roboti lidské pracovníky?

Autor Barbora Kršková

EY Česká republika, manažerka týmu robotické automatizace procesů

Barbora se zaměřuje především na vedení RPA projektů napříč odvětvími a firemními funkcemi, kde vede jak RPA developery, tak procesní analytiky a specialisty na optimalizaci procesů.

7 min. čtení 10. února 2020
Související témata Digital

Robotická automatizace neboli RPA je velkým tématem ve světě technologií již několik let. S tím přichází i řada otázek, které se v automatizaci lidské práce (zejména v rámci tak zvaného „back office“) objevují.

Robotická automatizace neboli RPA je velkým tématem ve světě technologií již několik let. S tím přichází i řada otázek, které se v automatizaci lidské práce (zejména v rámci tak zvaného „back office“) objevují. Jedna z nejdůležitějších se týká především dilematu ohledně nahrazování pracovních míst. Většina zaměstnanců firem, které automatizaci implementují, má s roboty spojené velké množství otazníků. Jaká je tedy realita zavádění automatizovaných procesů? Mohou nás roboti připravit o zaměstnání?

Co je RPA?

Než se pokusíme zodpovědět tyto otázky, je nezbytné pochopit, jak vlastně robotika a automatizace procesů fungují. Pojem RPA představuje softwarové roboty, tedy nikoliv fyzické stroje, které známe z filmů. Existují pouze v digitální formě v podobě programů, jejichž pomocí jsou simulovány kroky na počítači tak, jakoby je prováděl běžný uživatel. Oproti uživateli jsou však roboti rychlejší, přesnější a mohou pracovat 24 hodin denně včetně svátků a víkendů. Je třeba mít na paměti, že samotné RPA není umělá inteligence a robot se neumí sám kognitivně rozhodovat. K robotizaci jsou proto nejvhodnější opakující se činnosti prováděné na počítači založené na jasně specifikovaných pravidlech.

Roboti převezmou rutinní lidskou práci

Z výše zmíněných informací vyplývá, že ano, softwaroví roboti reálně lidskou práci nahrazovat budou a s tímto trendem se již můžeme v řadě firem setkat. Zodpovědět však otázku, zda tato technologie úplně nahradí některá konkrétní pracovní místa, je již složitější. Roboti zcela zastoupí pouze ty zaměstnance, jejichž jediná náplň práce je opakující se rutinní činnost, při které není třeba sociálních dovedností nebo hlubšího rozhodování. Jinými slovy, pokud firma aktuálně potřebuje brigádníka na přepisování dat z interních systémů do Excelu nebo na kontrolu, zda data v jedné tabulce souhlasí s daty v tabulce druhé, tuto činnost by mnohem efektivněji a levněji zastal robot.

Roboti nejvíce ovlivní činnosti, které jsou v menší či větší míře repetitivní (např. audit nebo účetnictví).1 To však nutně nemusí znamenat, že zaměstnanci těchto odvětví se mají obávat o ztrátu svých zaměstnání. Vzhledem k tomu, že lidé se nemohou robotům rovnat v rychlosti, bezchybnosti a objemu zpracovaných dat, je důležité, aby se soustředili právě na to, v čem oproti nim vynikají.2  V momentě, kdy se pracovníci zbaví nudných manuálních úkolů, které musí provádět denně a stále dokola, získají čas a energii na činnosti s  kreativní, tedy lidskou přidanou hodnotou. Zároveň přináší zavedení robotizace do firem nutnost správy a kontroly robotů, což vytvoří pracovní místa pro nové zaměstnance. Správně alokovaní roboti povedou k vyšší efektivitě zaměstnanců, což povede k vyšší efektivitě celé firmy.

Informovanost zaměstnanců na prvním místě

Pro efektivní nastavení spolupráce zaměstnanců a robotů je klíčové správně a včas komunikovat dopad a změny, které s roboty přichází. Je nezbytné zaměstnancům vysvětlit, že softwary RPA jsou konfigurovány tak, aby eliminovaly úkoly spojené s řadou business procesů – úkoly, kterých by se většina zaměstnanců ráda vzdala. Jednoduchými nástroji, jak předejít možným nežádoucím následkům, jsou například školení, workshopy (kde je umožněno se s technologií podrobně seznámit) nebo vytvoření interní komunity, která bude dále ve společnosti šířit povědomí o chystajících se změnách. Stávající zaměstnanci jsou zároveň ti, kteří by měli být nejvíce zapojeni do nastavování strategie RPA ve firmě – naučit se identifikovat vhodné procesy k automatizaci, porozumět příležitostem, tedy co vše je možné s robotizací dokázat, a být součástí nastavování změn ve firmě, protože právě oni nejlépe vědí, kde leží její nedostatky.3

[1] Kelemen, Z. (2018). Impact: How RPA and AI Technologies Will Affect the Job Market. [online] Medium. Dostupné z: https://medium.com/slalom-technology/impact-how-rpa-and-ai-technologies-will-affect-the-job-market-b54045a5e598 [cit. 2018-09-07].

[2] Ryder, L. (2018). How Will Robotic Process Automation Affect Jobs And Employment?. [online] LinkedIn. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/how-robotic-process-automation-affect-jobs-employment-lauren-ryder/ [cit. 2018-09-07].

[3] Nelson, C. (2018). The Robots Are Coming: Prepare, Don’t Scare Your Employees. [online] Isg-one.com. Dostupné z: https://www.isg-one.com/consulting/articles/the-robots-are-coming-prepare-don-t-scare-your-employees [cit. 2018-09-07].

Shrnutí

Technologie robotizace procesů může firmě přinést velkou konkurenční výhodu. Rozhodnutí o zavedení RPA je nutné, stejně jako každou novou změnu ve společnosti, vysvětlit a komunikovat všem zainteresovaným osobám dostatečně dopředu. Podstatné je, že lidé nemusí v robotech spatřovat hrozbu, ale naopak osvobození od nudných, bezduchých, opakujících se úkolů a příležitost soustředit se na tvůrčí a naplňující práci.

O tomto článku

Autor Barbora Kršková

EY Česká republika, manažerka týmu robotické automatizace procesů

Barbora se zaměřuje především na vedení RPA projektů napříč odvětvími a firemními funkcemi, kde vede jak RPA developery, tak procesní analytiky a specialisty na optimalizaci procesů.

Související témata Digital
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)