5 min. čtení 15. prosince 2020
Covid prodeji bytů neuškodil, naopak ho posílil

Covid prodeji bytů neuškodil, naopak ho posílil

Autor Petr Kozojed

EY Česká republika, head of real estate v týmu Strategie a transakcí

Petr má na starost poradenství a obchod s nemovitostmi. Zaměřuje se na investování do nemovitostí, pronájem nemovitostí a development.

5 min. čtení 15. prosince 2020
Související témata Strategie a transakce

Pandemie těžce zasáhla segment s realitami souvisejícími s cestovním ruchem, ceny bytů a skladů však stagnují nebo dokonce rostou

Nikdo nemáme křišťálovou kouli, abychom byli schopni přesně odhadnout vývoj realitního trhu v roce 2021. Jak smělé se mohou zdát z dnešního pohledu všechny prognózy, které byly zveřejněny ještě v průběhu února 2020! Dalo by se říct, že od té doby je vše jinak. Nezůstal kámen na kameni, cihla na cihle.

Realitní trh zareagoval po zasažení koronavirem jako celek jedinečně a šel svou rozkolísanou cestou.

Můžeme-li rozdělit realitní trh roku 2020 na vítěze a poražené, potom medaile vítězoslavně třímají retail parky a průmyslové nemovitosti (logistické parky, sklady), jejichž nájemci koronavirem a jeho následky buď nebyli zasaženi vůbec nebo jen částečně. Rovněž ceny bytů, zejména v Praze, i nadále rostly důsledkem zvýšené poptávky po nich a strachem z inflace či znehodnocení úspor investorů. Na druhé straně nemovitosti spojené se restauračními a ubytovacími službami tvrdě zasáhl lockdown se všemi svými důsledky.

Co můžeme čekat na realitním trhu v roce 2021? Můžeme si se zkušenostmi s rokem 2020 vůbec dovolit plnohodnotně odhadovat vývoj?

Můžeme, nicméně je nutné brát v úvahu mnoho „ale“ a s tím spojené scénáře. 

Optimistickým scénářem můžeme označit variantu existence a aplikace funkční vakcíny proti koronaviru a s ní všeobecně rostoucí optimismus. Realitní trh by měl i nadále držet stávající trend stoupajících cen bytů (5 až 15 % ročně), a snižujících se požadovaných yieldů u komerčních nemovitostí v daných segmentech, jak tomu už bylo na například v segmentu retail parků již na konci tohoto roku. Funkční vakcína by měla zásadně posílit těžce postižený segment hospitality a souvisejících průmyslových odvětví, od leteckých společností, přes ubytovací zařízení po restaurace, a zahájit jejich opětovnou stabilizaci.

Naproti tomu při stále velice reálném scénáři vracející se epidemie v dalších vlnách a navazujících ekonomických opatřeních se zřejmě ceny nemovitostí dramaticky nezvýší, nicméně výrazný pokles v dosud rostoucích popsaných segmentech zřejmě rovněž nelze očekávat. Pojmenovat a zhodnotit budoucí vývoj v hotelovém odvětví pro případ dalších lockdownů a restrikcí je vzhledem k danému depresivnímu trendu v oboru nasnadě.

Pokud si můžeme vybrat jednu realitní větev, tedy například trh s byty, rok 2020 dosud prokázal, že snižující se výnosy z nájemného nijak nezbrzdily růst cen. Za předpokladu, že se na trh ve větších městech a zejména v Praze dostanou i poslední nájemní byty, jejichž majitelé a provozovatelé doufali v obnovení trhu krátkodobého pronajímání, bude se výnos z obchodovaných bytů i nadále snižovat. Stále se projevuje nedostatek bytů na trhu spojený s komplikovanými povolovacími procesy ve stavebnictví. Poměrně stabilizovaný trh s hypotékami je plně v rukou regulátora, v jehož zájmu v této turbulentní době nemůžeme být nic jiného než trvalá stabilizace bez výkyvů. Byty tak i nadále zůstanou stabilní, konzervativní investicí, ač jsou jejich prodejní ceny podle realitních odborníků vysoce nadhodnoceny. Bohužel jediné, co s tím v tuhle chvíli můžeme dělat, je nesouhlasit.

Shrnutí

Pokud v roce 2021 zabere vakcína a lidé se budou moci nechat očkovat, trh s realitami by se mohl vrátit k normálu. Zatím klesají ceny hotelů a restaurací, ale byty ve velkých městech se naopak zdražují, protože je lidé považují za vhodnou investici.

O tomto článku

Autor Petr Kozojed

EY Česká republika, head of real estate v týmu Strategie a transakcí

Petr má na starost poradenství a obchod s nemovitostmi. Zaměřuje se na investování do nemovitostí, pronájem nemovitostí a development.

Související témata Strategie a transakce
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter