Budoucí podoba IA v praxi – jak budeme pracovat? Budoucí podoba IA v praxi – jak budeme pracovat?

Autor Stepan Patrny

EY Česká republika, senior manažer

Štěpán se zaměřuje na procesní poradenství, interní audit a risk management. Mezi jeho klienty patří významné společnosti ze sektoru energetiky a průmyslu v České republice a na Slovensku.

3 min. čtení 20. května 2020
Související témata Řízení rizik IT a technologie

IA jako agilní a dynamický proces zhodnocení rizik se bude vyznačovat flexibilitou, proaktivitou a perspektivou a bude vyžadovat změnu v IA týmech.

Provozní model IA bude představovat agilní a dynamický proces zhodnocení rizik. Vybaven technologií, která umožňuje funkci IA reagovat na vyvíjející se prostředí v oblasti rizik, musí IA do svých řad zahrnout nové technologie (RPA, umělá inteligence, machine learning atd.). To rovněž umožní využití řady dynamických výstupů více založených na reálném čase za účelem doručení optimální zpětné vazby dle rozličných stakeholderů.

Budoucí podoba IA by se měla vyznačovat následujícími charakteristikami:

  • Flexibilita – nový přístup vyžaduje agilní a flexibilní plán, který ladí s prioritami a strategickým směrem dané organizace a rovněž se vyrovnává s měnící se povahou byznysu. Za účelem identifikace hrozících rizik, jejich pochopení a poskytování rad, jak jim čelit, by měl IA úzce spolupracovat s vedením organizace. To ovšem neznamená, že proces hodnocení rizik zanikne. Ve skutečnosti bude kritičtější více než kdykoli předtím.
  • Proaktivita – snahy IA by se již neměly zaměřovat na retrospektivní činnosti, například testování transakcí. Namísto toho by IA měl přesunout testování a validaci kontrolního prostředí do dalších řad a soustředit náplň své činnosti na hodnocení řízení, nastavení procesů a kontrol a přiměřenosti práce odvedené ostatními za cílem zprostředkování ujištění stakeholderům. IA by měl vykonávat poradenské projekty, které přispívají k firemnímu pochopení a zhodnocení rizik (jak již existujících, tak vznikajících) a pomoci tak managementu implementovat krátkodobé a dlouhodobé akční plány za cílem proaktivně čelit rizikům.
  • Perspektiva – IA je často obviňován z tvrzení věcí, které byznys již dávno ví. To pramení částečně z přístupu, kterým je IA často vykonáván dnes, tedy poskytování ujištění formou testování vzorku transakcí a následné reportování výjimek zpět auditovanému subjektu a stakeholderům. To vede k takzvané „A co dál?“ otázce, která oslabuje pohled na funkce IA z perspektivy stakeholderů. IA musí být schopen nastavit širší měřítko a pochopit, co se skutečně v dané organizaci odehrává. To je skutečná poradenská hodnota – daleko za pouhou analýzou hlavních příčin. Co se týče její komunikace a posuzování, musí být funkce IA vskutku kritická. Tento vývoj zahrnuje poznatky z průmyslu, benchmarking, behaviorální analýzu a mnoho dalších nástrojů, které IA musí přinést k jednom stolu.

Talent a lidské zdroje - kdo to bude dělat?

Digtální revoluce zpochybní vše, co v dnešním pojetí vykonávání práce považujeme za samozřejmost. Pro leadery, kteří si tuto novou skutečnost neosvojí, by se stará mantra “Lidé jsou naše největší aktivum,” mohla stát “Lidé jsou náš největší problém.” Nové technologie vyžadují nové dovednosti, a především nové způsoby práce. Pouhé zaměstnávání lidí s rozdílnými schopnostmi či zvyšování kvalifikace již existujících zaměstnanců není řešení. Aby mohly čelit přicházejícím startupům, organizace potřebují mít lidi s jiným přístupem a postojem k práci. Společnosti, které nejsou schopny změnit způsob, jakým jejich zaměstnanci pracují, budou vytlačeny na okraj a stanou se nepodstatné jak pro zákazníky, shareholdery, tak rovněž pro samotné zaměstnance.

V tomto kontextu se potřeba změnit to kdo a jakým způsobem práci vykonává týká celé organizace a IA zde není výjimkou. Bude nutné ustanovit nový model pracovní síly, který umožní IA soustředit se na účinnou práci s přidanou hodnotou. Tato měnící se dynamika pracovní síly bude vyžadovat, aby interní audit vyvinul vice flexibilní, adaptivní a kolaborativní pracovní prostředí. Základními stavebními kameny pro výkonné týmy bude hlavní auditní tým, flexibilní zdroje a inteligentní automatizace. Mezi kompetence budou patřit:

  • Znalost byznysu
  • Porozumění odvětví
  • Technologie
  • Datová analytika
  • Chování a psychologie
  • Analytický přístup

Takto postavené týmy mají vysoký potenciál naplnit a dále rozšiřovat nové funkce IA.

Souhrn

Funkce IA zprostředkovává prvotřídní ujištění pouze tehdy, kdy jde daleko za hranice interní finanční a compliance kontroly s cílem zhodnotit oblasti, které pro společnost mají největší význam - strategie, provoz nebo vnější tržní síly. Pokud se IA připraví na digitalizaci a začne využívat moderní technologie, stane se flexibilním a tím skutečně přijme svoji poradenskou, nikoliv pouze ujišťovací roli. V článku „Neutuchající změny a digitalizace – příležitost pro IA?“ jsme se zaměřili na samotné funkce IA a jejich budoucí vývoj. Jaký dopad to ale bude mít na nás, interní auditory, a způsob, jakým pracujeme nebo koho si do svých týmů vybíráme?

O tomto článku

Autor Stepan Patrny

EY Česká republika, senior manažer

Štěpán se zaměřuje na procesní poradenství, interní audit a risk management. Mezi jeho klienty patří významné společnosti ze sektoru energetiky a průmyslu v České republice a na Slovensku.

Související témata Řízení rizik IT a technologie