4 min. čtení 4. června 2020
Psychologie a objektivita v interním auditu – Jak rozpoznat (ne)racionální chování u sebe a ostatních?

Psychologie a objektivita v interním auditu – Jak rozpoznat (ne)racionální chování u sebe a ostatních?

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

4 min. čtení 4. června 2020
Související témata Řízení rizik Digital

Objektivita je jádrem Interního auditu. Moderní psychologie nás však učí, že ne vždy jsme jí schopni. Chceme-li se vyhnout vlastním chybám v úsudku, musíme jim nejprve porozumět.

V současné době, kdy probíhá dynamická transformace interního auditu a dochází k rozšíření využití nových nástrojů a technologií (RPA, umělá inteligence, machine learning apod.), mohou interní auditoři rychleji a přesněji analyzovat a vizualizovat velké množství dat. Data jsou však užitečná jen v případě, že je interní auditor dokáže logicky a objektivně zpracovat, racionálně interpretovat a následně odprezentovat relevantní výsledky datových analýz stakeholderům.

Stalo se vám někdy, že jste připravili perfektní výstup interního auditu, který však u stakeholderů nepadl na úrodnou půdu? Pokud ano, tak možnou příčinou neúspěchu mohl být fakt, že se lidé často chovají iracionálně. Poznatky moderní psychologie nás učí, že se lidé v určitých situacích významně odchylují od racionálního jednání a jejich schopnost objektivně zpracovat a interpretovat informace selhává. Pro jedince je často velmi složité pochopit postoje ostatních a změnit jejich pohled na svět. Znalost chyb v rozhodování a myšlení omezuje rizika plynoucí z omezené lidské racionality, a dokonce umožňuje tato rizika efektivně využít a zvýšit kvalitu naší práce.

Zkuste se na chvíli zamyslet nad počtem chyb v rozhodování, se kterými jste se u sebe nebo u lidí ve svém okolí setkali. K jakému počtu jste došli? Jaký pocit ve vás vyvolá informace, že je popsáno téměř 200 chyb v lidském rozhodování? Pokud ve vás toto poznání vyvolalo překvapení, rozčílení nebo skepsi, tak na vás s vysokou pravděpodobností působí některé z takzvaných „kognitivních biasů“. Možná si pomyslíte, že chyb je sice mnoho, ale dopouští se jich pouze lidé kolem vás, nikoli vy samotní. Tím se však dopouštíte chyby nazvané „bias blind spot“ a váš pohled na svět se liší od jeho faktické podoby.

V rámci webináře vám představíme hlavní chyby, kterých se lidé při rozhodování dopouštějí a jejichž rozpoznání může významně ulehčit realizaci interního auditu.

Interní auditor, který aplikuje poznatky z psychologie, je schopen:

  • Sebereflexe a kritického myšlení – interní auditor si uvědomuje nedostatky v oblasti předvídání budoucnosti a racionálního myšlení a rozezná situace, ve kterých hrozí riziko chyb v rozhodování. Navíc užitím náležitých technik těmto situacím předchází, eliminuje rizika chyb v rozhodování a maximalizuje úroveň své racionality a objektivity. To mu umožní také rozeznat známky chyb v rozhodování u ostatních a adekvátně přizpůsobit své jednání.
  • Produktivního jednání – interní auditor využívá psychologie při jednání se stakeholdery a členy týmu, uvědomuje si potenciální emoční reakce na své jednání, umí je předvídat a efektivně využít. Zároveň dokáže komunikovat informace takovým způsobem, aby je příjemce maximálně vstřebal a na jejich základě efektivně a racionálně jednal.

Máte zájem dozvědět se o tématu více?

Přihlaste se na webinář 18. června od 16:00 - 17:30, a to pomocí formuláře níže.

Vyplňte formulář

Nebo nás kontaktujte pro více informací

L E

Shrnutí

Poznatky moderní psychologie nás učí, že se lidé v určitých situacích významně odchylují od racionálního jednání a jejich schopnost objektivně zpracovat a interpretovat informace selhává. Pro jedince je často velmi složité pochopit postoje ostatních a změnit jejich pohled na svět. Znalost chyb v rozhodování a myšlení omezuje rizika plynoucí z omezené lidské racionality, a dokonce umožňuje tato rizika efektivně využít a zvýšit kvalitu naší práce.

O tomto článku

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Řízení rizik Digital
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter