Akvizice a integrace

Díky naší podpoře jsou fúze a akvizice, joint ventures i strategické aliance důkladněji integrovány a efektivněji přispívají k růstu. Pomáháme klientům zpřesnit jejich strategii růstu, vybrat nejvhodnější transakci, provést předinvestiční prověrku (due diligence) či ocenění a zajistit integraci akvizice.

Nabídka specializovaných služeb EY

Výhodou našich poradenských služeb je kombinace individuálního přístupu s potenciálem globální organizace, která poskytuje komplexní poradenství, má bohatý duševní kapitál a rozsáhlé vztahy a nabízí špičková řešení podporující růstovou strategii klientů odpovídající jejich potřebám. 

Patříme mezi největší poradenské organizace, které nabízejí multidisciplinární strategie a transakce. Naše služby – od strategie až po realizaci – se opírají o naše rozsáhlé finanční, daňové, obchodní a provozní zkušenosti.

V kombinaci s naším lidským potenciálem, zkušenostmi z jednotlivých ekonomických odvětví a oborovými znalostmi pomáháme klientům se lépe a rychleji rozhodovat.

Dobře si uvědomujeme, že každá transakce je specifická, má jiné priority a vyžaduje na „míru šitý“ postup integrace a přístup ke sloučení obchodních funkcí. Náš tým vám pomůže najít ten nejvhodnější akviziční cíl, správně ho ocenit a efektivně integrovat do vaší skupiny.

 • Strategie růstu

  Pomáháme vám najít tu správnou cestu k růstu:

  • Strategie celé společnosti nebo jednotlivých obchodních útvarů
  • Portfoliová strategie
  • Nové příležitosti pro váš růst na trhu
  • Vyhodnocení strategických podnikatelských modelů
  • Full Potential Paradigm 

   

 • Nalezení cíle a zahájení akvizičního procesu

  • Identifikace akvizičního cíle, joint venture nebo aliančního partnera a posouzení jeho vhodnosti
  • Podpora při zajištění přístupu k financování pomocí vlastního nebo dluhového kapitálu
  • Nezávislé posouzení podmínek transakce
 • Due diligence a ocenění

  Naše předinvestiční prověrka v následujících oblastech vám umožní vybrat si tu správnou cílovou společnost za odpovídající cenu.

  • Komerční
  • Finanční riziko
  • Lidské zdroje
  • IT
  • Provoz a synergie
  • Regulační
  • Kybernetická
  • Ocenění
  • Transakční daňové poradenství
  • Odborná vyjádření
 • Integrace fúze a akvizice

  Náš strukturovaný přístup vám pomůže úspěšně integrovat cílovou společnost a maximalizovat hodnotu transakce. Poskytneme vám podporu v následujících oblastech:

  • Kancelář pro řízení integrace (IMO)
  • Tvorba hodnoty a identifikace synergií
  • Připravenost na „den 1“
  • Podnikové procesy a integrace funkcí
  • Řízení změn a komunikace
  • Efektivita prodeje a marketingu
 • Technologie propojování kapitálu

  Nástroje, které zefektivňují a zrychlují rozhodovací proces a zlepšují výsledky.

  • Diagnostika strategie
  • Velké objemy dat, mapování ekosystémů a analytika
  • Sběr dat a dotazování s využitím umělé inteligence
  • Finanční a provozní diagnostika
  • Kolaborační portály

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.