Datová strategie

Vytvoříme pro vás komplexní strategii pro využívání hodnoty datových aktiv vaší organizace.

Pomůžeme Vám v klíčových krocích směrem k využití potenciálu vašich dat

  1. Mapování a organizace různých datových zdrojů do multifunkčního datového skladu
  2. Dashboardy a deskriptivní analýzy postavené na dostupných datech, identifikace příležitostí a problémů
  3. Plánování implementace pilotních případů užití a sledování jejich průběhu, neustálé přezkoumávání jejich možností a identifikace nových
  4. Implementace pokročilejších případů užití datové analytiky

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.