5 min. čtení 25. srpna 2020
Jak impaktové investice přinášejí profit a mění svět k lepšímu?

Jak impaktové investice přinášejí profit a mění svět k lepšímu

Autor Petr Kováč

EY Česká republika, partner oddělení Strategie a transakcí

Petr vede tým poradců zaměřujících se na poradenství v oblasti firemních financí. Věnuje se business developmentu projektů v oblasti firemních financí na českém a slovenském trhu.

5 min. čtení 25. srpna 2020
Související témata Strategie a transakce Fúze a akvizice

O tom, že zisk není všechno je rok od roku přesvědčeno stále více investorů. Obzvláště těch, kteří do svého portfolia zařazují projekty s pozitivním vlivem na společnost nebo životní prostředí. Tzv. impaktové investice vykazují rostoucí trend mezi těmi, kteří chtějí měnit věci k lepšímu paralelně se svými investicemi.

Co jsou impaktové investice

Cíl finančního výnosu je esencí každé (i impaktové) investice. Impaktové investování se od toho bez přívlastku liší v tom, že již při hledání příležitosti se počítá s pozitivním sociálním dopadem. Ale nejen to. Měřitelný společenský dopad je dokonce primární cíl investice, nikoli pouze náhodný vedlejší efekt. Zhodnocení vkladu / návratnost investovaného kapitálu je až na druhém místě. Navenek se tedy fondy impaktových investorů jeví velice podobně jako standardní PE fondy, ale jejich vyhodnocení investic používá odlišnou metriku. (Přečtěte si nejnovější zprávu o trendech v oblasti private equity.)

Zájem o impaktové investování roste

Počet impaktových investorů každým rokem stoupá. Síť Global Impact Investing Network (GIIN), jedna z nejvýznamnějších organizací sdružujících impaktové investory, vlastníky aktiv či nevládní organizace, ve svém ročním průzkum zveřejnila, že počet investic meziročně vzrostl o 42,4 %. V dubnu 2020 činila velikost tohoto trhu 715 miliard USD, v porovnání s 502 miliardami USD v dubnu 2019. Přibližně polovina objemu pochází od soukromých investorů.

O které firmy se investoři zajímají

V hledáčku impaktového investora se vyskytují firmy s pozitivním dopadem na společnost, pro něž je získání kapitálu obtížné. Jedná se o společnosti převážně z oblastí jako je zdravotnictví, obnovitelné zdroje energií nebo projekty směřující k pozitivnímu ovlivnění fungování společnosti. Ne všechny takové společnosti však mají to štěstí, aby našly vhodného investora. Většinou uspějí ty, které vykazují kladné cash-flow a na trhu již působí delší dobu, a je tedy jejich sociální dopad lépe měřitelný. Právě měřitelnost sociální dopadu je klíčovým aspektem, který institucionální impaktové investování odlišuje například od mecenášství fyzických osob nebo i korporací.

Rozvoj impaktového investování je v Evropě teprve ve svém počátku. Pravděpodobně nejdále je Velká Británie nebo Spolková republika Německo, kde tento způsob investování již zapustil kořeny. Ze střední a východní Evropy se objevují první příklady v České Republice, Polsku a Maďarsku nicméně jedná se o první pokusy najít správný model fungování. V úvodní fázi impaktového investování jsou středem zájmu investice méně náročné na kapitál, a proto se především jedná o investice do zdravotnictví, sociálních služeb, vzdělávání nebo například na zvýšení transparentnosti veřejné zprávy. EY jako globální poradenská společnost umí propojovat společnosti s impaktovými investory a zároveň efektivně asistovat při přípravě a realizaci takovýchto investic.

Souhrn

Impaktové investice si pomalu razí cestu i na český trh. Firmy s pozitivním dopadem na společnost, které působí v oblasti zdravotnictví, obnovitelných zdrojů energie nebo například sociálních služeb, jsou pro impaktové investory zajímavou příležitostí, jak zhodnotit kapitál a zároveň posunout fungování společnosti tím správným směrem.

O tomto článku

Autor Petr Kováč

EY Česká republika, partner oddělení Strategie a transakcí

Petr vede tým poradců zaměřujících se na poradenství v oblasti firemních financí. Věnuje se business developmentu projektů v oblasti firemních financí na českém a slovenském trhu.

Související témata Strategie a transakce Fúze a akvizice