4 min. čtení 10. listopadu 2020
Zájem o byty v centrální Praze stále roste

Zájem o byty v centrální Praze stále roste

Autor Petr Kozojed

EY Česká republika, head of real estate v týmu Strategie a transakcí

Petr má na starost poradenství a obchod s nemovitostmi. Zaměřuje se na investování do nemovitostí, pronájem nemovitostí a development.

4 min. čtení 10. listopadu 2020
Související témata Strategie a transakce

Covid-19 nečekaně zvýšil poptávku po nemovitostech. V hlavním městě se zvyšuje především cena starších bytů, protože jich rychleji ubývá.

I když to nikdo moc nečekal, koronavirová pandemie zvýšila zájem Čechů o investice do nemovitostí. Aktuální situace na trhu vyvolává mnoho otázek a odpovědi nejsou vždy zcela jasné. Jedním z „čerstvých“ témat je i růst cen starších pražských bytů.
Na jednu stranu v Praze existují novostavby v dlouho připravovaných developerských projektech, na straně druhé stojí na trhu proti nim byty ve starších činžovních domech zejména ze 30. – 50. let dvacátého století, a samozřejmě panelové domy, ale ty nejsou hlavním tématem tohoto článku.

Na rozdíl od developerských projektů prodej těchto starších bytů určují potřeby vlastníka, také však i nejrůznější vlivy a emoce. A mnohé emoce vnesl do prodejů právě covid, zejména obavy o budoucnost, zdraví a rovněž i o majetek. Hrozba a strach z obří inflace, ať už na ni máme jakýkoliv názor, zvýšila poptávku po investicích do bytů, které developerské projekty nestačí saturovat. Jednak proto, že jich je prostě méně, než by byla potřeba, ale rovněž proto, že nemohou pokrýt poptávku těch, kteří hledají byt v centru a širším centru Prahy.

Významné je rovněž zmínit rozdílný vliv „covidového“ trhu na družstevní byty. Ty, jako specifický segment z hlediska nabývání a financování (nelze si na ně vzít hypotéku, protože majitel vlastní pouze družstevní podíl, nikoli nemovitost), jsou primárně a většinově vnímány jen jako náhradní alternativa, pokud není možné nabýt byt do vlastnictví. Ceny takových bytů mohou být vzhledem k nižší poptávce řádově o 10 až 15 % nižší.

Každá ekonomická krize funguje jako výzva a přináší nové investiční příležitosti. Ani na trhu s nemovitostmi to není jinak. Každá krize také ovlivňuje nastavení nabídky a poptávky. Jak však koronavirus celkově postihne trh s byty, neumíme v tuto chvíli ještě přesně určit. Výrazné propady cen bytů však v blízké budoucnosti nelze očekávat. Pokud se změní rozložení nabídky a poptávky, v první linii by se měly stabilizovat, ne-li snížit ceny větších bytů v panelových domech, a to zejména družstevních. Z hlediska poptávky jsou totiž nejméně atraktivním nadbytkovým zbožím. Na druhé straně byty ve starších domech v širším centru Prahy o ideálně pronajímatelné ploše 30 až 60 m² budou i nadále nedostatkovým zbožím.

Pokud tedy obecně strach zvyšuje poptávku po starších bytech v centru, potom ten samý strach snižuje potřebu takové byty prodávat. A když chybí nabídka a poptávka je stejná, ne-li vyšší, nabízí se zde vysvětlení rostoucích cen bytů i době epidemie.
Investování finančních prostředků do bytů je nejdostupnější formou konzervativní a stabilní investice. Relativně bezriziková investice vzbuzuje čím dál tím vyšší zájem Čechů, právě i díky stoupajícím hodnotám nemovitostí a stále relativně stabilním výnosům z pronájmu. Vlastnictví bytu je v Česku jednoznačně preferovanou volbou ve srovnání například se sousedním Rakouskem, kde má bydlení v nájmu (nájemní bydlení) dlouholetou tradici s pevnými místně regulovanými pravidly. Bohužel však v Česku bude i nadále bytů nedostatek a jejich vysoké ceny tak začnou nutit zájemce o bydlení dát před před vlastní koupí bytu přednost nájemnímu bydlení.

Souhrn

Ceny bytů v Praze zůstávají vysoké i nadále, zejména u starších bytů v centru. Do budoucna proto zřejmě poroste zájem o nájemní bydlení.

O tomto článku

Autor Petr Kozojed

EY Česká republika, head of real estate v týmu Strategie a transakcí

Petr má na starost poradenství a obchod s nemovitostmi. Zaměřuje se na investování do nemovitostí, pronájem nemovitostí a development.

Související témata Strategie a transakce