4 min. čtení 17. srpna 2022
trhání brusinek

Alice Machová: Povinné ESG reportování se brzy může týkat i vaší firmy

Autor Alice Machová

EY Česká republika, vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje

Alice vede v České republice tým odborníků poradenských služeb v oblasti CFO agendy a finančního účetnictví (Financial Accounting Advisory Services, FAAS).

4 min. čtení 17. srpna 2022

Zájem o ESG roste napříč všemi sektory. Z Evropské unie navíc přichází nová regulace, která chce dosavadní praxi jejich reportování sjednotit a podrobit auditům.

Nefinanční ESG reporty byly ještě donedávna doménou velkých, nadnárodních firem. S červnovým závěrem francouzského předsednictví v Radě EU ovšem proběhla médii očekávaná zpráva – směrnice o udržitelném vykazování podniků (Corporate Sustainable Reporting Directive, CSRD) dostala zelenou. Počet firem, které budou povinně reportovat environmentální, sociální ukazatele a informace o řízení společnosti (ESG) spolu s výroční zprávou, od roku 2024 skokově naroste. Firmy se proto na nadcházející povinnosti připravují už nyní.

Co je ESG?

 

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) představuje soubor tří klíčových oblastí, v nichž se poměřuje udržitelnost a společenský dopad každého podnikání, ať jde o malé, střední či velké nadnárodní firmy. Jde o hodnotící faktory toho, do jaké míry je vaše podnikání ohleduplné k životnímu prostředí, jak akcentuje aktuální společenské potřeby a jak udržitelné je vedení vaší firmy.

Trend poslední dekády, kdy se nefinanční ESG reporty postupně významem přibližovaly výročním zprávám, je s příchodem nové unijní regulace završen. Kvalita ESG reportu už dnes ovlivňuje nejen přístup ke kapitálu, dotačním příležitostem a „zelenému financování“, ale může znevýhodňovat i v boji o samotného zákazníka.

Spotřebitele udržitelnost zajímá

I zde vidíme výrazný trend udržitelnosti. Spotřebitelé dávají jasně najevo, že je zajímá, jak firma, od které výrobky kupují, podniká a jestli je udržitelná. Z průzkumu společnosti EY z února 2022 vyplývá, že pro 70 procent respondentů je zodpovědné chování firem stejně důležité jako to, co prodávají.

Zodpovědnější spotřebitelský přístup ve prospěch lokálních a k planetě šetrných produktů je zároveň na první příčce z pěti nejvíce se rozvíjejících trendů v uvažování zákazníků.

ESG jako připravenost na budoucí výzvy

Současná praxe okolo ESG má i méně viditelné dopady. Udržitelnost dodavatelských řetězců coby podstatná část reportu způsobuje, že tlak postupně směřuje i do firem, které dosud ESG přehlížely — a kterých se unijní regulace zatím netýká. Současná energetická krize a všeobecný nedostatek zboží totiž hlad po ESG reportech ještě umocňuje. Do popředí zájmů se tak dostává to, do jaké míry mají existující i potenciální byznysoví partneři principy ESG implementovány ve svém podnikatelském plánu.

Kvalitní ESG strategie je stále silněji vnímána jako zpráva o odolnosti a připravenosti firmy na aktuální i budoucí výzvy. Nejen z těchto důvodů se firmy intenzivně zabývají dotačními příležitostmi, které jim pomohou například s přechodem na obnovitelné zdroje energie.

Jen v Národním plánu obnovy a Modernizačním fondu je dohromady připraveno přes 300 miliard korun. Brzy se očekává také spuštění evropských programů (OP TAK, OP ŽP), které dotační nabídku ještě rozšíří.

Sjednocený vykazovací standard

Evropské firmy si při koncipování reportů dosud vybíraly různé ESG standardy (např. GRI, SASB, aj.). Díky CSRD se tato praxe chýlí ke konci, neboť se očekává schválení povinného vykazovacího standardu (European Sustainability Reporting Standard, ESRS). Pro mnohé firmy to bude znamenat rozšíření zveřejňovaných dat a nutnost jejich včasného sesbírání. Reporty budou navíc cílem povinného, prozatím však omezeného auditu.

Také v USA (SEC) nebo v Mezinárodní radě pro standardy udržitelnosti (ISSB) finišují práce na unifikaci přístupů k ESG. Společným cílem je zvýšit kvalitu a důvěryhodnost reportovaných dat. S rozvojem strojového čtení a povinným tagováním ESG reportů získají regulátoři i investoři ohromné množství porovnatelných dat o výkonnosti firem. Bude tak snazší dohledat a spočítat meziroční pokrok a ambice firem například ve snižování emisí CO2.

Shrnutí

Z Evropské unie přichází nová regulace, která chce dosavadní praxi nefinančního reportingu sjednotit a podrobit auditům. Zavádění principů udržitelnosti do svého fungování se tak brzy nevyhnou ani firmy, které se o ně zatím příliš nezajímaly. V článku pro magazín Marketing & Media o tématu píše vedoucí partnerka udržitelného rozvoje a CFO agendy Alice Machová.

O tomto článku

Autor Alice Machová

EY Česká republika, vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje

Alice vede v České republice tým odborníků poradenských služeb v oblasti CFO agendy a finančního účetnictví (Financial Accounting Advisory Services, FAAS).