25. srpna 2023
Martina Kneiflova

Martina Kneiflová: Mladí lidé očekávají vzdělávání jako standardní benefit

Autor Martina Kneiflová

vedoucí partnerka EY Česká republika

Martina řídí kanceláře EY v České republice. Jejím profesním zaměřením je daňové poradenství v oblasti lidských zdrojů. Je členkou Komory daňových poradců.

25. srpna 2023

Pro zaměstnance je důležité mít v práci prostor na seberozvoj a stále častěji očekávají, že jim to zaměstnavatel bude nejen umožňovat, ale že je v tom bude také aktivně podporovat,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika pro E15.

Modernímu zaměstnanci už jen standardní benefity, jako jsou stravenky nebo penzijní připojištění, nestačí. Zejména s nástupem generací Y a nyní i Z na pracovní trh roste poptávka i po kontinuálním vzdělávání, a to jak v daném oboru, tak v takzvaných měkkých dovednostech.

Vy jako zaměstnavatel vzdělávání svých zaměstnanců podporujete?

Nejenže ho podporujeme, vyžadujeme ho. Součástí kariérního plánu všech našich zaměstnanců je každý rok věnovat vzdělávání určitý počet hodin. Na výběr je z opravdu širokého portfolia možností od globálních virtuálních kurzů po lokální workshopy na různá témata, která zpravidla vyučují naši vlastní odborníci. Věnujeme se jak specializovanému vzdělávání v jednotlivých odbornostech, tak zdokonalování jazyků či takzvaných měkkých dovedností. Kromě vzdělávání nabízíme zaměstnancům i interní mentoring a koučink. Ze zpětné vazby od našich zaměstnanců víme, že právě podpora vzdělávání a seberozvoje u nás patří mezi ty nejoblíbenější benefity.

Je to na trhu standard, nebo jste v tom spíše výjimeční?

Z našeho letošního průzkumu mezi klienty vyplývá, že firmy v České republice nejčastěji nabízejí dny dovolené navíc a příspěvky na stravování či důchodové pojištění. Komplexní systém vzdělávání zase tak častým benefitem není, i když i to se v poslední době pomalu mění, zejména s nástupem nové generace na pracovní trh.

Proč je pro vás vzdělávání tak důležité?

Vyplývá to z povahy naší práce. Naši klienti očekávají, že budeme nejen znát všechny legislativní změny a oborové novinky, ale že budeme budoucí změny a vývoj i dobře předvídat. A to se týká všech našich specializací, nejen témat, která jsou teď pro nás klíčová, jako je udržitelnost včetně ESG nebo digitalizace.

Vzděláváte své klienty?

V mnoha tématech, která ještě v Česku nejsou tolik rozvinutá, ano. Umožňuje nám to nejen naše zkušenost, ale také globální přesah. Vzděláváme ale i pro bono – neziskové organizace, studenty nebo širší komunity. Je to jedním z hlavních pilířů naší globální společensky prospěšné iniciativy EY Ripples. Kolegové vyučují na vysokých školách, zapojují se do různých mentoringových programů nebo se podílejí na rozvojových projektech, naposledy například na Akademii udržitelného podnikání pro středoškoláky. Vzdělávání je také součástí našeho náboru studentů a čerstvých absolventů.

To vypadá konkrétně jak?

Nechceme kandidátům slibovat zajíce v pytli, ale ukázat jim, jak to u nás skutečně vypadá, ještě než podepíšeme pracovní smlouvu. Nabízíme proto různé formy stínování, dny s manažery, oborové soutěže nebo mentoringové programy, kde studenti pracují na seberozvoji a zároveň zjišťují, jestli se jim u nás bude líbit či nikoli. To vede ke správně nastaveným očekáváním obou stran a z toho pramenící dlouhodobé spolupráci.

Shrnutí

O důležitosti vzdělávání hovořila vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová pro E15 v srpnu roku 2023.

O tomto článku

Autor Martina Kneiflová

vedoucí partnerka EY Česká republika

Martina řídí kanceláře EY v České republice. Jejím profesním zaměřením je daňové poradenství v oblasti lidských zdrojů. Je členkou Komory daňových poradců.