ČNB se vyjadřuje k nadhodnoceným nemovitostem a jejich zdanění

ČNB se vyjadřuje k nadhodnoceným nemovitostem a jejich zdanění

22. června 2021
Předmět Tax Alert
Kategorie Ostatní daně

Každý asi postřehnul, že ceny nemovitostí v poslední době razantně rostou. Tento trend čerstvě komentovala i bankovní rada ČNB, dle které „...zesílil ve druhém pololetí roku 2020 pohyb směrem vzhůru po spirále mezi dluhovým financováním nemovitostí a růstem jejich cen. Odhadované nadhodnocení cen bytů pro mediánovou domácnost se v tomto období mírně zvýšilo na průměrných 18 %, přičemž ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investičních bytů může dosahovat až 25 %.“

Zaujalo nás, že vedle ekonomických a regulatorních aspektů se bankovní rada ČNB navíc vyjádřila i k souvisejícím daňovým aspektům, kdy „podle některých členů bankovní rady by ke stabilizaci cen mohlo napomoci i vyšší zdanění bydlení, které je pořizováno jako investice. Zahraniční zkušenosti ukazují, že kromě adekvátního nastavení daně z nemovitostí působí proti zhoršování cenové dostupnosti bydlení i odstraňování různých daňových podpor podporujících nákup bydlení na dluh, například daňové odečitatelnosti úroků z hypotečních úvěrů.“

Tak uvidíme, jestli se těmito úvahami nechá inspirovat zákonodárce.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autorky:

Lucie Říhová

Eva Zemanová

 • Tax Alert - English version

  CNB’s comments on overvalued real estate and related taxation

  We all have likely noticed that property prices have recently risen sharply. The CNB Bank Board has released fresh comments on this trend, stating that: "...the upward-spiral dynamic between real estate debt financing and price growth intensified in the second half of 2020. The estimated overvaluation of apartment prices for median household has slightly increased over this period, to an average of 18%, which may reach up to 25% in selected locations with a high proportion of investment property”.

  What caught our attention was that, in addition to the economic and regulatory aspects, the CNB Bank Board also commented on the related tax aspects, stating that: "according to some members of the Board, higher tax imposed on investment housing could help stabilize the prices. Experience in other countries shows that, in addition to adequate property taxes, the removal of various tax incentives that encourage debt financing of housing acquisitions, such as the tax deductibility of interest on mortgage loans, may also counteract the deterioration of housing affordability."

  Let's wait and see whether the legislator will be inspired by these considerations.

  If you have any questions, please contact your regular EY tax team.

  Authors:

  Lucie Říhová

  Eva Zemanová