Další prodloužení prominutí DPH na respirátory

Další prodloužení prominutí DPH na respirátory

1. července 2021
Předmět Tax Alert

Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 zveřejnilo rozhodnutí o prodloužení prominutí DPH při dodání filtračních masek a respirátorů FFP2 a vyšších tříd s datem uskutečnění plnění od 1.7.2021 do 31.8.2021.

Stejně jako doposud (viz předchozí rozhodnutí) se prominutí vztahuje rovněž na pořízení zboží z jiného státu EU, dovoz zboží a platby přijaté předem.

Připomínáme, že prominutí DPH se nevztahuje na dodání obyčejných roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií.

Pro další informace nebo ověření, zda se prominutí vztahuje i na Váš případ, prosím kontaktujte svůj klientský tým nebo autory článku.

Autoři:

Jevgenija Bajzíková

Nikola Kratochvílová

 • Tax Alert - English version

  Further extension of the VAT waiver on supply of respirators

  In Finanční zpravodaj [Financial Bulletin] No. 25/2021, the Ministry of Finance published a decision to extend the VAT waiver on the supply of filter masks and respirators of FFP2 and higher classes with the date of supply from 1 July 2021 to 31 August 2021.

  As before (see previous decision), the waiver also applies to acquisitions of goods from another EU Member State, imports of goods and payments received in advance.

  We remind you that the VAT waiver does not apply to the supply of ordinary masks made of cotton or other fabrics.

  For more information or to check whether the waiver applies to you, please contact your client team or the authors of the article.

  Authors:

  Jevgenija Bajzíková

  Nikola Kratochvílová