Informace GFŘ k převodním cenám v době pandemie

Informace GFŘ k převodním cenám v době pandemie

7. dubna 2021
Předmět Tax Alert

Generální Finanční Ředitelství (“GFŘ”) na svých stránkách (ZDE) zveřejnilo avizovaný překlad Pokynu OECD k dopadům pandemie COVID-19 vydaného v prosinci 2020 (o Pokynu jsme Vás informovali ZDE). K překladu GFŘ zveřejnilo i dvoustránkovou průvodní Informaci.

GFŘ v Informaci rekapituluje, že v souladu s Pokynem OECD bude k posuzovaní převodních cen v době pandemie přistupovat dle standardních principů daných Směrnicí OECD k převodním cenám.

GFŘ zdůrazňuje zejména význam rizika a související dopad na alokaci ztrát v rámci skupiny: pro subjekty s omezenými riziky platí, že mohou být krátkodobě ve ztrátě, pouze pokud u nich došlo k naplnění rizika, nad nímž mají kontrolu a které samy řídí.

Řečeno obráceně, GFŘ zdůrazňuje, že subjektům s omezenými riziky, jež samy nekontrolují a neřídí určité (např. tržní) riziko, by z důvodu naplnění tohoto rizika (např. z důvodu poklesu poptávky), ztráta neměla náležet. A to zjevně ani krátkodobá.

Informace GFŘ poskytuje určitý směr, jakým způsobem bude finanční správa nahlížet na posuzování alokace ztrát limitovaným subjektům. Společnosti s omezenými riziky realizující v době pandemie ztrátu by dle GFŘ měly klást velký důraz na analýzu a dokumentaci rizik způsobujících propad jejich ziskovosti.

Ztrátové společnosti se tak mohou dostat do hledáčku finančních úřadů podobně, jako tomu bylo v nedávné minulosti. Tehdy takto cílené kontroly představovaly největší zdroj doměrků v oblasti daně z příjmů.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.                         

Autor:

Tomáš Kubiš

 • Tax Alert - English version

  GFD Information on transfer pricing in times of pandemic

  The General Financial Directorate (“GFD”)  published on its website (HERE) the previously announced translation of the OECD Guidance on the transfer pricing implications of Covid-19 pandemic issued in December 2020 (we informed you about the Guidance in our previous Tax Alert HERE). The GFD also published a two-page explanatory “Information” accompanying the translation.

  The GFD states in the Information that, in accordance with the OECD Guidance, transfer prices in times of the pandemic will be assessed in compliance with the standard principles stipulated by the OECD Transfer Pricing Guidelines.

  In particular, the GFD emphasizes the importance of risk and the related impact on the allocation of losses between entities within a group: entities with limited risks may generate losses for a short period of time only to the extent that they are exposed to a risk that they can control and manage.

  In other words, the GFD emphasizes that limited-risk entities that do not control and manage a particular (e.g. market) risk should not be entitled to incur a loss due to such risk (e.g. a decline in demand), even in the short run.

  The GFD’s Information provides some direction regarding the financial administration’s approach to the assessment of the allocation of losses to limited entities. According to the GFD, limited-risk entities that incur a loss during the pandemic should place great emphasis on the analysis and documentation of risks leading to a drop in their profitability.

  The tax authorities might focus their audits on loss-making companies as it was observed in recent past. Such tax audits were the largest source of the additional corporate income tax assessments at that time.

  If you have any questions, please contact the author of the article or your regular EY tax team.                        

  Author:

  Tomáš Kubiš