Jste připraveni na nová DPH pravidla pro elektronické obchodování?

Jste připraveni na nová DPH pravidla pro elektronické obchodování?

18. června 2021
Předmět Tax Alert

Od 1. července 2021 začnou platit nová DPH pravidla pro elektronické obchodování („e-commerce“). Česká implementační novela zákona o DPH (Sněmovní tisk 867) bude patrně opožděna. Jak jsme Vás již informovali ZDE, bez ohledu na toto zpoždění budete muset od 1. července 2021 začít uplatňovat DPH platnou v cílové zemi, pokud tam dlouhodobě zasíláte zboží finálním spotřebitelům.

Svoje daňové povinnosti můžete plnit prostřednictvím registrací k DPH ve všech koncových zemích nebo jednoduchou registrací do režimu jednoho správního místa tzv. „One Stop Shop“ (OSS). Od 1. dubna 2021 je funkční příslušná aplikace na Daňovém portálu finanční správy (odkaz).

Registrace k OSS je přitom možná

 1.  s předstihem - ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu období, od něhož hodlá e-shop OSS využívat nebo
 2. následně - do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo vybrané plnění uskutečněno.

Je tedy třeba se zaregistrovat k OSS buď do konce června 2021 nebo následně ohlídat podání přihlášky do 10. srpna 2021.  Pokud budou tyto lhůty zmeškány, registraci ve všech dotčených státech EU se nevyhnete.

Doporučujeme využít možnosti dobrovolné registrace k OSS v předstihu. Rádi Vám pomůžeme.

S případnými dotazy či komentáři kontaktujte svůj EY klientský tým nebo autorky článku.

Autoři:

Jevgenija Bajzíková

Nikola Kratochvílová

 • Tax Alert - English version

  Are you ready for new VAT e-commerce rules?

  New VAT e-commerce rules will come into force on 1 July 2021. The Czech implementation amendment to the VAT Act (Parliamentary document No. 867) is likely to be delayed. As we have previously informed you (HERE), regardless of the delay, if you send goods to final consumers established in a foreign countries on a long-term basis, you will have to apply the VAT applicable in the destination country from 1 July 2021.

  You can meet your tax obligations by registering for VAT in all destination countries or by simply registering under the one-stop shop (OSS) scheme. From 1 April 2021, the relevant application has been available on the Financial Administration’s Tax Portal (link).

  Registration for the OSS may be made

  1. beforehand - in the tax period preceding the tax period from which an e-shop plans to use the OSS scheme, or
  2. afterwards - within 10 days from the end of the calendar month in which the selected supply was made.

  Consequently, you must either register for the OSS by the end of June 2021, or, subsequently, make sure to submit the application by 10 August 2021. If you miss the above deadlines, you will certainly have to register for VAT in all EU Member States concerned.

  We recommend taking advantage of the option to voluntarily register for the OSS beforehand. We will be happy to assist you with the process.

  If you have any questions or comments, please contact your EY client team or the authors of this article.

  Authors:

  Jevgenija Bajzíková

  Nikola Kratochvílová