Rozšíření automatické výměny daňových informací v EU – tzv. DAC7

Rozšíření automatické výměny daňových informací v EU – tzv. DAC7

25. března 2021
Předmět Tax Alert

V průběhu loňského roku jsme vás informovali o iniciativách OECD a EU ohledně navrhovaného reportingu provozovatelů digitálních platforem (více ZDE a ZDE).

Jedná se o další doplnění Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní – tzv. DAC7 (více ZDE).

Hlavním cílem této novely je zjednodušeně zavedení reportovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem ohledně vybraných příjmů prodejců realizovaných na digitálních platformách (pronájem nemovitostí či dopravy, osobní služby, prodej zboží) a následné automatické výměny těchto informací mezi členskými státy (rok 2023 by měl být prvním obdobím, za které se bude reportovat).

Dalšími prvky DAC7 jsou např. rozpracování pravidel pro přeshraniční společné daňové kontroly či rozšíření automatické výměny informací pro příjmy z licenčních poplatků (některá z těchto opatření by se měla začít aplikovat až od roku 2024).

Tato novela by nyní měla být transponována členskými zeměmi do jejich domácích právních úprav.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Lucie Říhová

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Extension of Automatic Exchange Of Information Rules For Digital Platforms in EU "DAC7”

  Last year we informed you about OECD and EU initiatives regarding the proposed reporting of digital platform operators (more HERE a HERE).

  Particularly, the "DAC7” further amends the Directive on administrative cooperation in the field of taxation (more HERE).

  Simply put, the DAC7 should introduce  a reporting obligation for digital platform operators regarding certain revenues generated by sellers on these platforms (such as the rental of immovable property or transport,  personal services, sales of goods) and subsequent automatic exchange of information between Member States’ tax administrations (year 2023 should be the first period to be reported on).

  DAC7 additional elements include for example more detailed rules for cross-border joint tax audit or extension of automatic exchange of information for royalties (some of these elements should apply as of 2024).

  The above now must be implemented in domestic legislation of the EU member states.

  If you have any questions, please contact your regular EY team.

  Authors:

  Lucie Říhová

  Karel Hronek