Zpřísnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu

Zpřísnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu

9. prosince 2021
Předmět Tax Alert

Finanční správa vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na zpřísnění podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky, ve kterém měl prodejce bydliště po dobu kratší než 2 roky. Nově musí být pro uplatnění nároku na osvobození také podáno oznámení o získání těchto prostředků. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách finanční správy ZDE.

V případě zájmu o podrobnější informace se obraťte na autory článku nebo na EY klientský tým, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Ondřej Polívka
Petra Vyšatová

 • Tax Alert - English version

  Stricter conditions for the exemption of income from the sale of a family house

  The Tax Administration has issued a press release in which it draws attention to the tightening of the conditions for the possibility of applying the exemption of income from the sale of a family house or a housing unit in which the seller has resided for less than 2 years. Now, to qualify for the income exemption, a notification of the acquisition of these funds must also be filed. More detailed information is available on the website of the Tax Administration HERE.

  If you would like more detailed information, please contact the authors of this article or the EY tax team you regularly work with.

  Authors:

  Ondřej Polívka
  Petra Vyšatová