Limit pro registraci plátce DPH se může zvýšit na 2 miliony korun

Limit pro registraci plátce DPH se může zvýšit na 2 miliony korun

11. května 2022
Předmět Tax Alert

MFČR předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony (ZDE). V zákoně o DPH jsou navrhovány následující změny:

 • Zvýšení limitu pro vznik povinné registrace plátce DPH ze stávajícího 1 milionu korun na 2 miliony korun od 1. ledna 2023.
 • Nová lhůta pro odpověď plátce DPH na výzvu správce daně k doplnění nebo opravě kontrolního hlášení bude „17 kalendářních dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky“. Plátci DPH, kteří si pravidelně kontrolují datovou schránku, tak budou mít více času na svoji reakci. 
 • Snížení vybraných pokut za kontrolní hlášení na polovinu u fyzických osob a společností s ručením omezeným s jedním společníkem, který je rovněž fyzickou osobou.

Účinnost změn je navrhována od 1. ledna 2023 s řadou přechodných ustanovení. O dalších vývoji vás budeme informovat.

V případě zájmu s Vámi novelu DPH rádi prodiskutujeme.

Autorka:

Jevgenija Bajzíková

 • Tax Alert - English version

  The limit for VAT registration may increase to CZK 2 million

  The Ministry of Finance has submitted a draft law amending certain tax laws (HERE) for inter-ministerial comments. The following changes are proposed to the VAT Act:

  • Increase of the limit for mandatory registration of a VAT payer from the current CZK 1 million to CZK 2 million as of 1 January 2023.
  • The new deadline for a VAT payer's response to a tax administrator's appeal t to complete or correct a control report will be "17 calendar days from the date of delivery of the request to the data box". VAT taxpayers who regularly check their data box will thus have more time to respond. 
  • Halving of penalties levied for control statements for individuals and limited companies with one partner who is also an individual.

  The changes are proposed to take effect from 1 January 2023 with a number of transitional provisions. We will keep you informed of further developments.

  If you are interested, we will be happy to discuss the VAT amendment with you.

  Author:

  Jevgenija Bajzíková