Aktuálně k cestování do České republiky

Aktuálně k cestování do České republiky

16. června 2020
Předmět Tax Alert

V pondělí 15. června 2020 vešlo v účinnost další ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které upravuje podmínky vstupu osob na území České republiky.

Na základě aktuálního opatření mohou do ČR přicestovat bez negativního Covid-19 testu a dalších vstupních omezení občané EU+ (tedy občané zemí EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu) a cizinci se statusem dlouhodobě pobývajícího rezidenta, ale pouze z evropských zemí (Rusko není v tomto ohledu uvažováno) s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 – za ty jsou českými epidemiology k 12. červnu považovány všechny evropské státy mimo Belgie, Velké Británie, Švédska, Portugalska a části Polska.  

Z evropských států se středním rizikem (aktuálně jen Belgie a Spojené království) mohou bez testu cestovat pouze čeští občané a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR.

Pokud přicestují z evropských zemí s vysokým rizikem nákazy (nyní jen Švédsko, Portugalsko, Slezské Vojvodství v Polsku), i občané a rezidenti ČR musí při příjezdu (popřípadě do 72 hodin po něm) předložit negativní test nebo podstoupit karanténu.

Míru rizika pro cestování do/z jednotlivých evropských států signalizuje mapa zveřejňovaná Ministerstvem zdravotnictví, tzv. semafor (odkaz zde). Barvy na mapě označují závažnost vývoje Covid-19 v dané zemi. Zeleně jsou označeny bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace

Příjezd ostatních osob je dále upraven ochranným opatřením – kromě EU občanů a cizinců s přechodným či trvalým pobytem v ČR a jejich rodinných příslušníků je vstup do ČR umožněn jen v určitých situacích (stále nemohou přijet např. turisté ze zemí mimo EU) a ve většině případů s negativním testem.

Autoři:

Jan Lachmann – jan.lachmann@cz.ey.com; +420 730 191 759

Martina Kneiflová – martina.kneiflova@cz.ey.com; +420 731 627 041