Aktuálně k reportingu dle DAC6

Aktuálně k reportingu dle DAC6

18. června 2020
Předmět Tax Alert

Finanční správa na svém webu zveřejnila aktuální informaci k transpozici směrnice 2018/822/EU - tzv. směrnice DAC6 rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních - do českého právního řádu (více ZDE).

Finanční správa informuje, že díky zdržení příslušné transpoziční novely v dané věci (zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní) při schvalování v Parlamentu se odhaduje, že účinnost transpoziční novely nastane až v průběhu září, nikoliv 1. 7. 2020 (termín, od něhož měla být nová úprava dle směrnice DAC6 aplikována).

Vzhledem k tomu, že v mnoha dalších členských státech EU došlo díky dopadům pandemie COVID-19 k obdobnému zdržení při implementaci úpravy, byl již na úrovni Rady EU připraven návrh novely směrnice 2011/16/EU, který mj. posunuje lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6 přibližně o 6 měsíců (tzv. směrnice COVID-19 DAC). Přijetí této směrnice na úrovni EU se očekává do konce měsíce června.

Na danou situaci zareagovalo Ministerstvo financí doplněním novely daňových předpisů – tzv. protikrizového balíčku - o návrh zmocňovacího ustanovení do zákona č. 164/2013 Sb. Na základě tohoto ustanovení bude moci vláda prostřednictvím nařízení vlády implementovat uvedené prodloužení lhůt (pouze na základě a v rozsahu předlohy příslušného právního předpisu EU). Tato novela byla právě schválena napodruhé poslaneckou sněmovnou.

Finanční správa ve své informaci zdůrazňuje, že podle zmocňovacího ustanovení mohou být prostřednictvím nařízení vlády posunuty pouze lhůty pro plnění povinností. Nařízení vlády nebude mít vliv na rozsah či obsah povinností upravených v původní transpoziční novele. Dle informace finanční správy by v případě schválení směrnice COVID-19 DAC v jejím aktuálním znění by měla být splněna oznamovací povinnost ve vztahu:

  • k přeshraničním uspořádáním, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30.6. 2020 (včetně), nejpozději do 28.2.2021,
  • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31.12. 2020 (včetně), nejpozději do 30.1.2021,
  • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

Tuto oblast budeme nadále monitorovat.

V případě dotazů kontaktujte svého oblíbeného daňového poradce.

Autoři:

René Kulínský – rene.kulinsky@cz.ey.com; +420 731 627 615

Karel Hronek – karel.hronek@cz.ey.com; +420 731 627 065