Blíží se rozšíření automatické výměny daňových informací v EU – tzv. DAC7

Blíží se rozšíření automatické výměny daňových informací v EU – tzv. DAC7

15. prosince 2020
Předmět Tax Alert

V létě jsme vás informovali o iniciativách OECD a EU ohledně navrhovaného reportingu provozovatelů digitálních platforem (více ZDE).

Dle aktuálních informací se zdá, že se blíží finální podoba této iniciativy v rámci EU. Konkrétně by se mělo jednat o další doplnění Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní – tzv. DAC7 (více ZDE). 

Hlavním cílem této novely by zjednodušeně mělo být zavedení (od roku 2023) reportovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem ohledně vybraných příjmů prodejců realizovaných na digitálních platformách (pronájem nemovitostí či dopravy, osobní služby, prodej zboží) a následné automatické výměny těchto informací mezi členskými státy.

Dalšími prvky DAC7 by mělo být např. rozpracování pravidel pro přeshraniční společné daňové kontroly či rozšíření automatické výměny informací pro příjmy z licenčních poplatků.

Vývoj v této oblasti budeme nadále monitorovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Lucie Říhová

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Extension of Automatic Exchange Of Information Rules For Digital Platforms in EU "DAC7” is coming up

  In the summer we informed you about OECD and EU initiatives regarding the proposed reporting of digital platform operators (more HERE).

  According to current information, it seems that the final design of this initiative in EU is coming up. Particularly, the "DAC7 Proposal” further amends the Directive on administrative cooperation in the field of taxation (more HERE). Simply put, the proposal should introduce, as of 2023, a reporting obligation for digital platform operators regarding certain revenues generated by sellers on these platforms (such as the rental of immovable property or transport, personal services, sales of goods) and subsequent automatic exchange of information between Member States’ tax administrations.

  DAC7 additional elements should include for example more detailed rules for cross-border joint tax audit or extension of automatic exchange of information for royalties (more HERE).

  We will continue monitoring the issue.

  If you have any questions, please contact your regular EY team.

  Authors:

  Lucie Říhová

  Karel Hronek