DAC 6 – posun lhůt

DAC 6 – posun lhůt

11. září 2020
Předmět Tax Alert

Jak jsme vás již v předchozích alertech informovali, z důvodu pandemie COVID a rovněž s ohledem na legislativní zdržení procesu transpozice DAC 6 dochází v souladu s avizovaným vládním nařízením k odsunutí počátku DAC 6 reportingu v ČR obecně o 6 měsíců. Bližší podrobnosti ke lhůtám pro podání oznámení naleznete ZDE.

Předmětný návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení DAC 6 lhůt byl schválen na jednání vlády dne 7. září 2020 a k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo 10. září 2020.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Karel Hronek 
+420 731 627 065

Vladimír Sopkuliak 
+420 730 191 770

 • Tax Alert - English Version

  DAC 6 – extension of deadlines

  As we have already informed you in our previous Tax Alerts, due to the COVID pandemic and the legislative delays in the DAC 6 transposition process, the commencement of DAC 6 reporting in the Czech Republic is generally postponed by 6 months in accordance with the announced government regulation. See more details on the reporting deadlines HERE.

  The regulation on the extraordinary extension of DAC 6 deadlines was approved by the government at the government session held on 7 September 2020 and the regulation was published in the Collection of Laws on 10 September 2020.
  If you have any questions, please contact your regular EY tax team.

  Authors:

  Karel Hronek 
  +420 731 627 065

  Vladimír Sopkuliak 
  +420 730 191 770