Další promíjení DPH z bezúplatných plnění

Další promíjení DPH z bezúplatných plnění

16. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 rozhodnutí, kterým ministryně financí promíjí DPH z bezúplatného dodání zboží a služeb (i) základním složkám integrovaného záchranného systému, (ii) Armádě ČR, (iii) poskytovatelům zdravotních služeb nebo (iv) zařízením sociálních služeb. 

Na rozdíl od předchozího prominutí se toto rozhodnutí vztahuje na jakékoliv zboží nebo služby, nikoliv jen na ochranné pomůcky či dezinfekční prostředky. Je ale omezeno jen na bezplatná poskytnutí výše uvedeným subjektům. Prominutí platí retroaktivně již od 12. března 2020 až do skončení nouzového stavu. Plátci tak mají možnost ještě rychle zareagovat a promítnout tuto změnu do běžného březnového přiznání k DPH, případně podat opravné přiznání.

Vedle samotného zpravodaje byla zveřejněna také Informace GFŘ, která blíže specifikuje způsob vykazování těchto bezúplatných plnění v přiznání k DPH a dalších výkazech. Informace mimo jiné doporučuje plátcům DPH, aby od obdarovaných subjektů vyžadovali potvrzení o převzetí bezúplatného plnění s vyznačením data.

Autoři:
Stanislav Kryl
Jevgenija Bajzíková