Daňové otazníky programu COVID nájemné

Daňové otazníky programu COVID nájemné

24. června 2020
Předmět Tax Alert

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo minulý pátek výzvu k programu COVID – Nájemné. Jeho cílem je podpora nájemců, kteří byli povinni kvůli koronaviru na určitou dobu uzavřít své maloobchodní prodejny a provozovny. Zásadní dopady může mít ale i na pronajímatele.

Aby mohl o dotaci požádat, musí nájemce mimo jiné od pronajímatele získat slevu ve výši 30 % z nájemného. Dotací mu pak na 50 % nájmu přispěje stát[1], sám nájemce tedy po obdržení dotace fakticky ponese náklady jen na zbývajících 20 % nájmu.

Podpora se vztahuje na nájemné za období od dubna do června 2020 a vyžaduje splnění několika dalších podmínek. První žádosti bude možné podávat již v pátek 26. června 2020.

Je zřejmé, že získání podpory vyžaduje souhlas obou smluvních stran se změnou nájemní smlouvy. Pronajímatel totiž nemá zákonnou povinnost poskytnout nájemci 30% slevu vyžadovanou pro získání dotace. V praxi proto není neobvyklé, že vyjednávání o slevě směřuje ke komplexnější úpravě smluvních podmínek (typicky další povinnosti nájemce, úpravy doby nájmu atp.).

Správná formulace výsledné obchodní dohody představuje komplexní úkol nejen z právního, ale i daňového pohledu.

Zásadní otázkou například je, do jaké míry je možné poskytovat slevy zpětně za již uplynulá období. Nejistotu v tomto ohledu zvyšují i dostupná stanoviska daňové správy, která silně akcentují výklad, že se v určitých případech jedná spíše než o slevu o (částečné) prominutí dluhu, z čehož lze dovodit negativní daňové dopady především pro pronajímatele (jak z pohledu daně z příjmů, tak DPH). V praxi se nicméně setkáváme i s celou řadou dalších problematických oblastí.

Doporučujeme proto přípravu příslušné dokumentace nepodceňovat a zároveň s ní neotálet.

Rádi Vám v této oblasti budeme asistovat.

Autoři:

David Kužela
+420 731 627 085

Jakub Kašuba
+420 735 729 334

 

[1] U „státních“ nájmů se uplatní mírně odlišná pravidla.