Dočasné přidělení zaměstnanců a nejisté DPH

Dočasné přidělení zaměstnanců a nejisté DPH

4. května 2020
Předmět Tax Alert

Dočasné přidělení zaměstnanců a nejisté DPH

Zvažuje Vaše společnost v době koronaviru dočasně přidělit vlastní nevytížené zaměstnance podle § 43a zákoníku práce jiné firmě, jejíž byznys momentálně potřebuje personální posilu? Nebo jste už možná tak učinili? V takovém případě byste měli zpozornět.

Soudní dvůr EU („SDEU“) ve svém nedávném rozsudku C‑94/19 San Domenico Vetraria uvedl, že vnitrostátní právní úprava, podle které dočasné přidělení zaměstnanců za náhradu nákladů není považováno za předmět DPH, je v rozporu s právem EU. Jinými slovy dle SDEU se jedná o službu podléhající DPH.

Český zákon o DPH sice žádnou specifickou úpravu neobsahuje, ale plátci DPH dosud mohli spoléhat na závěry Koordinačního výboru KDPČR 358/22.02.12, podle kterého náhrada nákladů na mzdu a příslušné pojištění zaměstnance nepředstavuje úplatu za plnění, a proto nepodléhá DPH. Je zřejmé, že tento výklad je v rozporu s právem EU a je otázka, do jaké míry je možné jej nadále využívat, například s odkazem na existující správní praxi. Ve hře přitom není jenom riziko na straně dodavatele, ale také případný nárok na odpočet daně u odběratele.

Pokud se Vás toto téma týká, rádi ho s Vámi prodiskutujeme ve větším detailu a společně se zamyslíme nad otázkou, zda ustálená správní praxe převáží v tomto případě nad přímou závazností judikatury SDEU.

Autoři:
David Kužela
Jevgenija Bajzíková