Konec nouzového stavu a dopady na pobyt cizinců v ČR

Konec nouzového stavu a dopady na pobyt cizinců v ČR

19. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Po ukončení nouzového stavu v pondělí 18. května 2020 vešlo v účinnost ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které upravuje podmínky vstupu osob na území České republiky. Opatření obsahově téměř kopíruje přechozí Usnesení vlády č. 511, které pozbylo účinnosti s ukončením nouzového stavu.

Vstup do ČR je nadále omezen. Osobám, které mohou přicestovat (např. občané ČR, cizinci s přechodným či trvalým pobytem v ČR a jejich rodinní příslušníci, občané EU vstupující na území ČR za účelem výdělečné činnosti), je nařízeno při vstupu předložit čerstvé lékařské potvrzení o absolvování testu na přítomnost Covid-19 s negativním výsledkem (v určitých případech doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře) a 14 dní po vstupu strpět omezení volného pohybu s výjimkou cest do zaměstnání, k lékaři, či cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb. Pokud není potvrzení při příjezdu předloženo, osoba se musí bezodkladně nahlásit místně příslušné krajské hygienické stanici a té buď do 72 hodin od vstupu na území doložit potvrzení nebo stanice nařídí povinnou karanténu.

Od 26. května 2020 má být otevřeno více hraničních přechodů a hraniční kontroly mají být jen namátkové – nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na koronavirus. Od 8. června 2020 by negativní test nemusel být vyžadován při cestách do a z některých států, např. Slovenska a Rakouska. Bude záležet na aktuální situaci a recipročních dohodách mezi ČR a jednotlivými zeměmi.

Ochranné opatření stanoví, ve kterých dříve přerušených řízeních o víza či jiná pobytová oprávnění je možné dále pokračovat a které žádosti je možné nově podávat. Aktuálně jsou upřednostněni např. rodinní příslušníci občanů EU, sezónní pracovníci či klíčový a vědecký personál (s tím souvisí i spuštění zvláštních vládních programů pro pracovní migraci). Toto ale platí jen pro žádosti podané na zastupitelském úřadě ČR v těch státech, které (v očích českých úřadů) zvládají boj s Covid-19 a kde tak zastupitelské úřady již mohou pokračovat v činnosti – seznam úřadů zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí. V příštích týdnech a měsících očekáváme další uvolňování opatření a postupný návrat do standardního imigračního režimu – záležet bude samozřejmě na aktuální situaci jak v ČR, tak i ve státech, ze kterých by cizinci na území ČR cestovali.

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo detailní informace o fungování odboru, který vyřizuje pobytovou agendu řešenou již na území ČR (prodloužení pobytu, žádosti o trvalý pobyt atp.)  v době od 18. května 2020 do 16. července 2020. Pracoviště budou v této době fungovat stále v omezeném režimu, namísto mnohdy povinných osobních návštěv MVČR budou moci cizinci podobně jako v době nouzového stavu využít možnosti řešit své záležitosti přes datovou schránku či poštou. Do 16. července 2020 je také umožněno bez postihu odcestovat cizincům, kteří sice na území ČR pobývali legálně ke dni vyhlášení nouzového stavu, ale během něj či po jeho ukončení jim skončila platnost oprávnění k pobytu.

Autoři:
Martina Kneiflová
Jan Lachmann