Konec nouzového stavu a DPH

Konec nouzového stavu a DPH

20. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

V pondělí 18. května 2020 skončil v České republice nouzový stav (usnesení Vlády).

Končí tak možnost nezdaňovat bezplatná plnění na základě rozhodnutí Ministryně financí ČR o prominutí DPH. Tato rozhodnutí byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji 6/2020 (bezúplatné dodání dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek) a Finančním zpravodaji č. 7/2020 (bezúplatného dodání jakéhokoliv zboží a služeb vybraným subjektům v ČR).

Podrobněji o možnostech prominutí DPH jsme Vás informovali v našich daňových zprávách ZDE a ZDE. Prominutí se vztahuje pouze na bezplatná plnění, která se uskutečnila (tj. DUZP nastalo) v období platnosti nouzového stavu.

Připomínáme, že finanční správa v minulosti doporučila uchovávat veškerou dostupnou důkazní dokumentaci, aby bylo v budoucnu možné prokázat splnění podmínek mimořádného prominutí DPH (zejména potvrzení obdarovaného s vyznačením data dodání).

Autoři:
Stanislav Kryl    
Jevgenija Bajzíková