Mimořádné zrychlené daňové odpisy jako podpora investic a restartu ekonomiky

Mimořádné zrychlené daňové odpisy jako podpora investic a restartu ekonomiky

24. července 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Mimořádné zrychlené daňové odpisy byly Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zmíněny v rámci jednání s Ministerstvem financí jako další možná forma daňových opatření na částečnou podporu investic a restart ekonomiky. Doba odpisování v 1. odpisové skupině by mohla být mimořádně zkrácena ze 3 na 1 rok a ve 2. odpisové skupině z 5 na 2 roky, a to v letech 2020 a 2021. Konkrétní návrh by měl být přednesen vládě na podzim.

Srovnatelné mimořádné zrychlení odpisů pamatují podnikatelé již z let 2009 a 2010 v souvislosti s tehdejší hospodářskou krizí. Toto opatření by mělo motivovat poplatníky neodkládat investice, jelikož by bylo možné snížit základ daně z příjmů o příslušné výdaje na pořízení majetku ve značně zkráceném období. Z pohledu státního rozpočtu by se v podstatě jednalo pouze o dopad přesunutý v čase.

Dále se rovněž uvažuje o zvýšení limitu vstupní ceny pro odepisování hmotného majetku ze současných 40 000 Kč.

Více informací lze najít v rámci tiskové zprávy SP ČR (ZDE).

Autor:

Jakub Majer

+420 730 191 805