Ministerstvo financí pracuje na protikrizovém balíčku

Ministerstvo financí pracuje na protikrizovém balíčku

22. května 2020
Předmět Tax Alert

Ministerstvo financí („MF“) dle našich informací pracuje na tzv. protikrizovém daňovém balíčku.

Jeho hlavní součástí je již dlouho diskutované zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty - oproti poslední nám dostupné verzi, kterou jsme komentovali ZDE, nás zaujaly následující zvažované změny:

 • zdá se, že co se týče vymezení oněch 2 zdaňovacích období před a 5 (pozor ne 6) po období, za které se daňová ztráta stanoví – a ve kterých by mělo být možno ztrátu uplatnit - se MF terminologicky vrací k tomu, co je v zákoně teď (tj. nikoliv dříve zvažované vymezení v podobě období započatých v období dvou let před začátkem období, za které daňová ztráta vznikla, nebo v období 6 let po skončení tohoto období)
 •  zdá se, že jako jednu z variant MF zvažuje stanovit limit na zpětné uplatnění daňové ztráty ve výši 25 mil. Kč (autorům není jasné, jak by tento limit přesně fungoval v situaci vícero ztrátových let)
 • dále je zvažováno dát poplatníkům možnost vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví (ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví) - smyslem má být omezení prodloužení lhůty pro stanovení daně podle § 38r odst. 2 ZDP
 • MF rovněž zvažuje urychlení možnosti zpětného uplatnění ztrát za první období aplikace této úpravy – a to v podobě zrychlené možnosti uplatnit ztrátu v odhadované výši

Další vybrané navrhované změny:

 • Daň z příjmů fyzických osob - navrhuje se osvobození příjmu ze spropitného (plnění poskytované zaměstnanci dobrovolně jinou osobou než zaměstnavatelem za službu poskytovanou zaměstnancem v rámci výkonu závislé činnosti, na které mu nevzniká právní nárok)
 • DPH - z první snížené sazby (15 %) se navrhuje přeřadit do druhé snížené sazby (10 %) následující plnění
  • ubytovací služby
  • vstupné na kulturní představení a do kulturních objektů
 • Spotřební daně navrhuje se zkrácení lhůty pro vracení spotřební daně ze zelené nafty pro zemědělce a lesní hospodáře
 • Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní - navrhuje se, aby vláda mohla v rozsahu stanoveném předpisem EU nařízením stanovit prodloužení lhůty pro plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací s jiným členským státem
 • Daň z nemovitých věcí - navrhuje se rozšířit možnost obce podle § 17a zákona o dani z nemovitých věcí mimořádně osvobodit nemovité věci, které byly postihnuty nejen živelní pohromou, ale také jinými mimořádnými událostmi, zejména propuknutím pandemie, omezeními vyplývajícími z nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo průmyslovými haváriemi

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo na tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:
Stanislav Kryl
Adam Linek
Vladimír Sopkuliak