MPSV vydalo přehled nejčastějších otázek a odpovědí k programu Antivirus C

MPSV vydalo přehled nejčastějších otázek a odpovědí k programu Antivirus C

15. července 2020
Předmět Tax Alert

V souvislosti s přijetím zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení některým zaměstnavatelům (Antivirus C), o němž jsme Vás informovali ZDE, publikovalo MPSV na svých webových stránkách seznam nejčastějších otázek k promíjení pojistného a svých odpovědí.

Kompletní seznam otázek a odpovědí je dostupný ZDE.

Z našeho pohledu jsou zajímavé zejména následující body:

  • Bod 1 - zaměstnavatelé, jejichž (někteří) zaměstnanci mezi březnem 2020 a měsícem, za který zaměstnavatel plánuje využít možnosti prominutí pojistného, překročili maximální vyměřovací základ (tj. úhrnný hrubý příjem zaměstnance od začátku roku přesáhl částku 1 672 080 Kč), zahrnují do vyměřovacího základu za daný měsíc pro účely porovnání s březnem 2020 i příjmy těchto zaměstnanců, které již nepodléhají odvodu pojistného na sociální zabezpečení.
  • Bod 7 - zaměstnavatelé, kteří v březnu 2020 vypláceli mimořádné odměny, např. roční bonusy, musí při porovnání vyměřovacích základů vycházet ze skutečného vyměřovacího základu v březnu 2020. Většinou proto z důvodu (výrazně) vyššího vyměřovacího základu za březen 2020 nesplní podmínku poklesu v daném měsíci maximálně o 10 %.
  • Bod 9 – zaměstnavatelé, kteří již podali přehled o výši pojistného za červen 2020, v němž nenárokovali prominutí pojistného, ačkoliv splňují všechny podmínky, mohou do 20. července podat nový přehled a prominutí pojistného využít. Na přehledech podaných po 20. červenci (analogicky by mělo platit i pro další měsíce) nebude zaměstnavatel moci prominutí pojistného uplatnit.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Adam Linek

+420 730 191 859