Návrh novely zákona o spotřebních daních v souvislosti s COVID-19

Návrh novely zákona o spotřebních daních v souvislosti s COVID-19

22. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o spotřebních daních v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Právě spotřební daně se zatím zdají být nejvíce opomíjeny při řešení současné situace, návrh novely zákona je tak jedním z prvních pokusů (a doufejme ne posledním) o zmírnění negativních finančních dopadů na společnosti, kterých byznys je (alespoň z části) založen na zboží podléhajícím spotřební dani.

Návrh novely zákona, který byl v úterý 21. dubna projednán poslaneckou sněmovnou ve zkráceném legislativním procesu, původně mířil na subjekty působící v oblasti výroby a prodeje tabákových výrobků. Těm by měl poskytnout víc času pro stažení cigaret se „starou“ tabákovou nálepkou (označenou písmenem „V“) z trhu.

Protože od 1. března 2020 platí nové sazby daně z tabákových výrobků, je nutné dle současného znění zákona stáhnout cigarety z oběhu do konce května 2020. Novela zákona ve světle pozměňovacích návrhů prodlužuje tuto lhůtu do konce června 2020.

Prodloužení lhůty se týká jak skladování cigaret se starou tabákovou nálepkou, tak vlastního prodeje konečnému spotřebiteli. O 1 měsíc se prodlužují i lhůty pro likvidaci cigaret a vrácení spotřební daně.

Prostřednictvím pozměňovacího návrhu se do novely zákona nakonec promítl i návrh, který by měl pomoci společnostem obchodujícím s pivem. Provozovatelům daňových skladů by mělo být v odůvodněných případech umožněno opětovné naskladnění piva do daňového skladu za účelem jeho likvidace nebo přepracování a vrácení zaplacené spotřební daně.

Autoři:

Stanislav Kryl
Jakub Kašuba