Návrh pravidel pro reporting provozovatelů digitálních platforem

Návrh pravidel pro reporting provozovatelů digitálních platforem

11. srpna 2020
Předmět Tax Alert

Jak jsme vás již informovali, OECD nedávno vydala dokument (ZDE) obsahující návrh modelových pravidel pro reporting provozovatelů platforem ohledně prodejců ve sdílené a příležitostné ekonomice (Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy - ZDE).

Zjednodušeně se jedná o dokument, který přichází s detailními pravidly ohledně obsahu a podmínek reportingu provozovateli digitálních platforem ohledně prodejců (poskytovatelů) – jak jednotlivců, tak entit - realizujících prodeje služeb v podobě pronájmu nemovitostí či tzv. osobních služeb (např. přepravy) na těchto digitálních platformách.

Tímto návrhem je nejspíše inspirována čerstvá legislativní iniciativa Evropské komise. Evropská komise v této souvislosti publikovala legislativní návrh novely Směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní (najdete ZDE). Hlavním cílem této novely by zjednodušeně mělo být zavedení (od roku 2022) reportovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem ohledně vybraných příjmů prodejců realizovaných na digitálních platformách (jako např. pronájem nemovitostí, osobní služby, prodej zboží) a následné automatické výměny těchto informací mezi členskými státy (bližší komentář naleznete ZDE)..

Tuto oblast budeme nadále monitorovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Lucie Říhová
+420 731 627 058

 • Tax Alert - English Version

  Model Rules for Reporting by Digital Platform Operators

  As we have already informed you the OECD has recently released a document (HERE)  containing Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy - HERE).

  Briefly, this document brings detail rules regarding the contents and terms for reporting by digital platform operators with respect to sellers (providers) - both, individuals and entities - engaged in the sale of services in the form of rental of immovable property, the provision of personal services (such as freight) on these digital platforms.

  These model rules have most probably inspired the European Commission's recent legislative initiative. In this respect the European Commission published a legislative proposal for revision of the Directive on Administrative Cooperation (find HERE). The proposal should simply introduce, as of 2022, a reporting obligation for digital platform providers regarding certain revenues generated by sellers on these platforms (such as the rental of immovable property, the provision of personal services, the sale of goods,) and subsequent automatic exchange of information between Member States’ tax administrations (visit HERE for more information).

  We will continue monitoring the issue.

  If you have any questions, please contact your regular EY team.

  Author:

  Lucie Říhová
  +420 731 627 058