Návrh transpozice DAC 6 – aktuální stav

Návrh transpozice DAC 6 – aktuální stav

8. června 2020
Předmět Tax Alert
  • Jak jistě všichni ví, ČR by měla implementovat novelu EU směrnice o správní spolupráci v oblasti daní („DAC“)[1] v souvislosti s povinnou automatickou výměnou informací ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat („DAC 6“).[2]
  • V polovině března 2019 byl v rámci připomínkového řízení publikován návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie („EU“), a v srpnu 2019 byl publikován upravený návrh zákona schválený vládou. Prostřednictvím tohoto návrhu by mělo mimo jiné dojít k transpozici DAC 6 novelizací zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní („novela“).
  • Tato novela byla 5. června schválena Poslaneckou sněmovnou. Pro dokončení legislativního procesu je tedy ještě nutné schválení Senátem, podpis prezidentem a uveřejnění ve Sbírce zákonů. Stále tedy ještě může být pozměněna.
  • Tato novelizace zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní nabývá účinnosti od 1. července 2020.
  • Nicméně se dle přechodného ustanovení uplatní rovněž na oznamovaná přeshraniční uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období od 25. června 2018 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta pro podání oznámení pro toto přechodné období by měla být do 31. srpna 2020.
  • Zatím bohužel nemáme informaci o tom, zda ministerstvo financí plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC6 reportingu v ČR o 6 měsíců tak, jak je údajně (podle neoficiálních zpráv) dohodnuto na úrovni EU (údajně je to ponecháno na uvážení členských států).

Novelu budeme nadále monitorovat. V případě dotazů kontaktujte svého oblíbeného EY daňového poradce.

Autoři:

René Kulínský – rene.kulinsky@cz.ey.com; +420 731 627 006

Karel Hronek – karel.hronek@cz.ey.com; +420 731 627 065

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32011L0016
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2018:139:TOC