Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

27. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Ministerstvo financí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu, který přináší následující podstatné změny do zdanění příjmů fyzických osob:

  • Zavedení tzv. účtu dlouhodobých investic, který by měl díky daňovému zvýhodnění motivovat fyzické osoby ke spoření na stáří prostřednictvím investic na kapitálovém trhu.
  • Tento účet by měl fungovat jako investiční účet fyzických osob (regulovaný v rámci zákona o podnikání na kapitálovém trhu), prostřednictvím něhož budou moci investovat do vybraných druhů majetku (například cenné papíry kolektivního investování vydávané investičními fondy, dluhopisy vydávané Českou republikou, kryté dluhopisy, investiční nástroje).
  • Účet dlouhodobých investic pak bude v rámci zákona o daních z příjmů spadat mezi nově zavedenou legislativní zkratku „Produktů spoření na staří“ se sjednoceným daňovým zacházením. Bude sem patřit zároveň penzijní připojištění se státním příspěvkem (tzv. 3. pilíř), doplňkové penzijního spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění a soukromé životní pojištění.
  • V rámci produktů spoření na stáří by fyzické osoby mohly od základu daně odečítat v úhrnu celkem 48 tisíc Kč za rok z titulu zaplacených příspěvků (dnes limitace 24 tisíc Kč na soukromé životní pojištění a 24 tisíc Kč na penzijní produkty).
  • Současně by byly od daně z příjmů osvobozeny příspěvky zaměstnavatele do výše 50 tisíc Kč ročně.

Vývoj zákona pro vás budeme dále monitorovat. V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:
Radek Matuštík
Adam Linek