Nemáte následkem COVID19 na zaplacení DPH?

25. března 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Nemáte následkem COVID19 na zaplacení DPH?

Chybí vám následkem COVID19 peněžní prostředky na úhradu DPH za únor 2020?