NSS znovu potvrdil, že technické zhodnocení na pronajatém majetku nelze prodat

NSS znovu potvrdil, že technické zhodnocení na pronajatém majetku nelze prodat

26. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Nejvyšší správní soud („NSS“) se v nedávném rozsudku vyjádřil k možnosti uplatnění zůstatkové ceny technického zhodnocení („TZ“) provedeného a odpisovaného nájemcem jako daňově uznatelného výdaje při jeho převodu na nového nájemce označeného stranami jako „prodej“ bezprostředně před ukončením nájmu.

Společnost si pronajala areál bývalé trafostanice a přestavěla ho na výrobní halu k provádění dokončovacích prací při výrobě skla. Dále v areálu vybudovala posuvnou vjezdovou bránu a příjezdovou a manipulační komunikaci. Správce daně (i NSS) všechny tyto úpravy vyhodnotil jako TZ pronajatého majetku.

Před skončením nájemního vztahu společnost prodala provedené TZ novému nájemci areálu. Následně došlo k ukončení nájemního vztahu mezi společností a vlastníkem areálu. K žádnému vypořádání TZ mezi společností a vlastníkem areálu nedošlo. Výnos z prodeje společnost zohlednila jako zdanitelný příjem. Jako daňově účinný náklad přitom uplatnila zůstatkovou cenu prodaného TZ. Uplatněná zůstatková cena byla řádově vyšší než výnos z prodeje.

Správce daně napadl daňovou uznatelnost těchto výdajů a společnosti dodatečně doměřil daň včetně penále. S postupem správce daně se postupně ztotožnili Odvolací finanční ředitelství, Krajský soud i NSS. Ten se ve svém rozhodnutí odkázal na své předchozí rozsudky a znovu potvrdil, že práva k technickému zhodnocení na pronajatém majetku nelze převést prostřednictvím soukromoprávního úkonu (tedy například prodat), neboť se jedná o nepřevoditelná veřejná subjektivní práva. Nebyla tak naplněna podmínka „prodeje hmotného majetku“ podle § 24 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o daních z příjmů a nelze tak zůstatkovou cenu TZ považovat za daňově účinný náklad.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo na tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:
Martin Novák
Filip Šenfeld