Odklad nových pravidel DPH pro e-commerce

Odklad nových pravidel DPH pro e-commerce

21. května 2020
Předmět Tax Alert

Od 1. ledna 2021 měla začít platit nová pravidla pro uplatnění DPH při obchodování na internetu (tzv. „e-commerce“). Tato pravidla reagují na dynamický vývoj v této oblasti v posledních letech. Současná pandemie však tuto malou revoluci odkládá. Nová pravidla by podle návrhu Evropské komise měla začít platit od 1. července 2021. Nelze však vyloučit, že posun bude o celý rok a pravidla tak začnou platit až od roku 2022.

Novelu zákona o DPH, která tato pravidla zavádí (sněmovní tisk č. 867), tak zřejmě nebude nutné projednat ve zrychleném režimu.

Nová pravidla pro e-commerce v první řadě cílí na obchodníky prodávající zboží konečným spotřebitelům usazeným v jiných členských státech EU. Jejich cílem je zabezpečit, aby DPH byla vybrána v zemi spotřeby. Na důležitosti tak získá tzv. zvláštní režim jednoho správního místa, který už nebude považován za „Mini“ (z anglického „Mini One Stop Shop“) a stane se z něho prostě „One Stop Shop“.

Současně má dojít ke zrušení kontroverzního osvobození od DPH při dovozu malých zásilek do 22 EUR ze třetích zemí. Odvod dovozní DPH má být usnadněn buď prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty nebo prostřednictvím výše zmíněného zvláštního režimu jednoho správního místa.

Nové povinnosti týkající se výběru DPH novela přinese i elektronickým tržištím či platformám usnadňujícím prodej dovezeného zboží nebo zboží prodávaného subjekty ze třetích zemí.

Nová pravidla pro e-commerce jsou poměrně komplexní a nepřehledná. Čas navíc doporučujeme využít pro přípravu. Rádi s Vámi možné dopady prodiskutujeme ve větším detailu.

Autoři:

Stanislav Kryl

Jakub Kašuba