Odpočet na podporu výzkumu a vývoje – nový pokyn

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje – nový pokyn

14. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Ministerstvo financí zveřejnilo nový metodický pokyn č. MF-17 k uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje („VaV“) podle § 34 zákona o daních z příjmů („ZDP“).

Konečné znění pokynu, který reaguje na novou úpravu § 34 ZDP účinnou od 1. dubna 2019, v podstatě odpovídá původnímu návrhu (viz naše předchozí informace ZDE). Stávající Pokyn D – 288 zůstává nadále v platnosti pro odpočty uplatňované dle znění do 31. března 2019.

Níže vybíráme několik oblastí, které pokyn řeší:

  • nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Finančním zpravodaji, tj. 5. května 2020;
  • při vymezení pojmu VaV odkazuje na článek 2 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (oproti stávajícímu znění Pokynu D - 288 vycházejícímu z § 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací);
  • detailněji uvádí praktické kroky, které jsou v souvislosti s novými pravidly potřeba (například podání oznámení o uplatňování odpočtu správci daně předem);
  • zabývá se platností podání oznámení zanikající nebo rozdělovanou společností nebo přípustností schválení projektové dokumentace nástupnickou společností;
  • na příkladu vyjasňuje, že pokud poplatník v období vzniku nároku na odpočet vykáže dostatečně vysoký základ daně a odpočet (dobrovolně) neuplatní nebo ho neuplatní v celkové možné výši, nelze tento neuplatněný odpočet nebo jeho část přenášet do dalších období.

Pokud je pro Vás oblast odpočtu na podporu VaV relevantní nebo o jeho uplatnění uvažujete, obraťte se prosím na autory nebo Vašeho oblíbeného daňového poradce.

Autoři:
Martin Hladký
Vladislav Pejchal