Ošetřovné má být opět prodlouženo

Ošetřovné má být opět prodlouženo

5. října 2020
Předmět Tax Alert

Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii (sněmovní tisk 1031) předložila Poslanecké sněmovně 30. září 2020 skupina poslanců KDU-ČSL. Dle tohoto návrhu má dojít ke zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu (nyní činí 60 %) a k rozšíření případů poskytování ošetřovného.

Právo na ošetřovné má vzniknout v následujících případech přímo souvisejících s COVID-19, pokud kvůli nim zaměstnanec nemůže vykonávat práci:

 • Zákaz přítomnosti dětí či žáků do 13 let věku (či starších závislých osob žijících se zaměstnancem ve společné domácnosti) ve školách či obdobných zařízeních na základě krizového opatření;
 • Nařízení karantény dítěti;
 • Uzavření školského zařízení.

Ošetřovné by se dle návrhu vyplácelo po celou dobu trvání výše uvedených opatření. Nyní trvá podpůrčí doba nejvýše 9 dní, pro osamělé zaměstnance 16 dní. V rámci podpůrčí doby by se rodiče mohli v čerpání ošetřovného po kalendářních dnech střídat, a to i opakovaně.

Na ošetřovné by měli právo i zaměstnanci vykonávající práci na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, pokud byli v předchozích třech měsících účastni nemocenského pojištění (i když jim v samotném měsíci, kdy potřeba péče vznikla, účast na nemocenském pojištění nevznikne).

Opatření má platit do 30. června 2021. O osudu návrhu v rámci legislativního procesu vás budeme informovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autorku článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autor:

Barbora Suchá 
+420 704 865 122

 • Tax Alert - English Version

  Care allowance proposed to be extended

  A draft law amending the conditions for granting care allowances in connection with extraordinary measures adopted in the event of an epidemic (Parliamentary document 1031) was submitted to the Chamber of Deputies on 30 September 2020 by a group of KDU-ČSL deputies. According to the draft, care allowances are proposed to increase to 80% of the daily assessment base (now 60%) and the eligibility should be extended.

  Entitlement to a care allowance should arise in the following cases directly related to COVID-19 to the extent that the employee is unable to perform work:

  • Children or pupils under the age of 13 (or older dependents living in a joint household with the employee) are disallowed from attending schools or similar facilities on the basis of an extraordinary crisis measure;
  • Child’s mandatory order of quarantine;
  • School facility closure.

  According to the draft, the care allowance should be paid for the entire duration of the above measures. The current support period only lasts for a maximum of 9 days, or 16 days for single employees. The parents could take turns drawing the care allowance on alternate calendar days, even repeatedly, throughout the support period.

  Employees who carry out work under agreements to perform work or agreements to complete a job (outside an employment relationship) would also be entitled to care allowances under the condition that they were covered by the sickness insurance scheme in the previous three months (even if they are not covered in the month in which the need of care arises).

  The measure is proposed to apply until 30 June 2021. We will inform you about the draft’s journey through the legislative process.

  If you have any questions, please contact the author of the article or other members of EY Law or your regular EY team.

  Author:

  Barbora Suchá 
  +420 704 865 122