Ovlivní nová pravidla o přenosu ztrát již daňový reporting za Q1 2020?

Ovlivní nová pravidla o přenosu ztrát již daňový reporting za Q1 2020?

20. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Jak jste již zaznamenali, Ministerstvo financí ČR navrhlo zavést možnost zpětného odečtu daňových ztrát (LCB; více informací o zpětném uplatnění daňových ztrát naleznete v našem dřívějším článku ZDE). 

Pokud do té doby zisková společnost v roce 2020 dosáhne ztrátu, měla by být schopna po podání řádného daňového přiznání za rok 2020 požádat o přeplatek na dani za roky 2018 a 2019. Neměla by však již dnes účtovat o odložené daňové pohledávce, pokud najisto ví, že letos bude ve ztrátě? Podle IFRS a US GAAP pravidel ještě ne, protože změny ve splatné i odložené dani se účtují až poté, co je legislativa závazně přijata. Vzhledem k tomu, že novela ZDP by mohla být schválena již v průběhu června, pro daňový reporting druhého pololetí 2020 již bude úvaha o LCB a případné odložené daňové pohledávce relevantní.

Zároveň bychom s ohledem na očekávané hubenější roky upozornili na částečně související skutečnost, že v daňovém reportingu druhého (ale nejspíš již prvního) čtvrtletí 2020 je nutné posoudit všechny zaúčtované odložené daňové pohledávky, jejichž realizace by mohla býtv budoucnu ohrožena, a to zejména s ohledem na očekávané ztráty a z nich vyplývající nižší realizovatelnost těchto pohledávek.

Pokud je pro Vás tato problematika relevantní, rádi jí s Vámi v detailu prodiskutujeme.

Autoři:
Ondřej Janeček
Lucie Karpíšková