Poslanecká sněmovna projedná návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

Poslanecká sněmovna projedná návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

13. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Vláda projednala a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o snížení penále za pozdní úhradu pojistného na sociální zabezpečení, které je povinen hradit zaměstnavatel, o kterém jsme Vás informovali minulý týden ZDE.

Původní verze MPSV byla dle očekávání upravena, současný návrh zákona přináší následující vybrané změny stávajících předpisů:

  • Pojistné na sociální zabezpečení za měsíce květen, červen a červenec 2020, které je povinen hradit zaměstnavatel, může být uhrazeno v náhradní lhůtě do 20. října 2020. V takovém případě bude penále za pozdní úhradu sníženo o 80 %, přičemž snížené penále v úhrnné výši do 1 000 Kč nebude vyměřeno.
  • Předpokladem pro uplatnění sníženého penále je odvod celého pojistného na sociální zabezpečení, které je sraženo zaměstnancům, v řádném termínu. V případě pozdní úhrady zaměstnancovy části pojistného se i nadále uplatní standardní penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
  • O záměru odložit platby pojistného zaměstnavatel nebude muset příslušnou OSSZ informovat.
  • Návrh výslovně uvádí, že odložení splatnosti pojistného nebude mít vliv na možnost čerpat podporu v rámci programu Antivirus.
  • Zaměstnavatelé budou dále povinni podávat měsíční přehled o vyměřovacím základu a výši pojistného příslušné OSSZ výlučně elektronickou formou s výjimkou prokazatelných objektivních technických důvodů.

V porovnání s prvním návrhem MPSV aktuální návrh neumožnuje snížit vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení při meziročním poklesu tržeb. Vývoj návrhu zákona pro Vás budeme dále monitorovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:
Martina Kneiflová
Adam Linek