Pozdní úhrady zdravotního pojištění dočasně bez penále

Pozdní úhrady zdravotního pojištění dočasně bez penále

21. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

V reakci na Covid-19 dochází rovněž ke změnám, které mají ulehčit obtížnou situaci plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Zaměstnavatelé jsou sice stále povinni odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zasílat měsíční přehledy o platbách pojistného, ale případné opožděné úhrady pojistného za období od března do srpna 2020 nebudou až do 21. září 2020 penalizovány. Penále za pozdní úhrady za toto období se začne počítat opět až od 22. září 2020.

Výše uvedené se nevztahuje na platby pojistného za měsíc únor 2020, které byly splatné do 20. března 2020. Pokud budou tyto platby uhrazeny opožděně, vyměří zdravotní pojišťovna penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení po celou dobu trvání nedoplatku.

Dlužné pojistné za březen až srpen 2020 máte tedy možnost bez penále uhradit až do 21. září 2020.

Zaměstnavatelé žádající za měsíc březen (a případně za další měsíce) o podporu v rámci programu Antivirus by měli uhradit pojistné na zdravotní pojištění v zákonném termínu. Výplata podpory je totiž podmíněna nejen úhradou náhrady mzdy zaměstnancům, ale i úhradou souvisejícího pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za daný měsíc.

V případě dotazů se obraťte na svůj EY tým nebo autory článku.

Autoři:
Martina Máleková
Ondřej Polívka